Strijd tegen armoede: 1 euro-maaltijden missen hun doel

Het Kinderrechtencommissariaat van het Vlaams Parlement onderzocht de impact en de meerwaarde van de zogeheten 1 euro-maaltijden. Die werden door Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) omschreven als ‘een speerpunt van haar beleid ter bestrijding van armoede’. Maar de impact van deze maatregel is gering, constateert het Kinderrechtencommissariaat. Iets wat al eerder werd gevreesd door het Netwerk tegen Armoede.

Slechts een fractie van de beoogde doelgroep wordt bereikt. De 1 euro-maaltijden worden aangeboden via sociale restaurants, wat meteen drempels opwerpt. De openingsuren zijn vaak niet aangepast aan het gezinsleven, ze zijn niet kindvriendelijk en voor de kinderen zelf werkt het systeem heel stigmatiserend. Wat wel kan werken, is om de maaltijden aan te bieden waar kinderen al over de vloer komen, bijvoorbeeld in scholen, in het jeugdwerk of elders. Maar nog beter zou zijn om deze middelen in te zetten voor echt structureel beleid en te investeren in wijkgezondheidscentra, sociale woningbouw of andere voorzieningen waar mensen in armoede dringend nood aan hebben.

Het Netwerk tegen Armoede hoopt dat dit grondige advies de minister doet inzien dat 1 euro-maaltijden niets te maken hebben met structureel armoedebeleid en geen enkel gezin uit de armoede zullen halen.