Besparingen bij Agentschap Integratie zijn koude douche

De ondernemingsraad van het Agentschap Integratie en Inburgering kreeg begin oktober het trieste nieuws dat er zal worden gereorganiseerd. Niet minder dan 170 jobs staan op de helling! Dit betekent dat zowat 1 op 4 jobs wordt bedreigd.

“Wij wisten dat de extra middelen voor asiel maar tijdelijk waren”, zegt LBC-NVK-secretaris Sofie Ostyn (LBC-NVK). “Maar nu is er sprake van een structurele inkrimping van het personeel, gelinkt aan efficiëntiewinsten die het fusietraject moet opleveren. Beide besparingen nu tegelijkertijd doorvoeren is voor ons onverteerbaar.”

Uit de cijfers blijkt dat de instroom van nieuwe asielzoekers zakt. Maar heel wat asielaanvragers worden ook erkend, met als gevolg dat de daling binnen inburgering zeker nog niet voelbaar is.

De vakbonden zijn bang dat de besparingen het integratiewerk in gevaar brengen en dat inburgering wordt gereduceerd tot een administratief proces. “Wij vragen ons ook af hoe we met veel minder werknemers een antwoord kunnen geven op de uitdagingen waar de samenleving voor staat.”

In 2015 was er een fusie. Sindsdien is de ondernemingsraad van het Agentschap intensief bezig met de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden van de werknemers. “In het sociaal overleg hebben we altijd constructief meegewerkt om zoveel mogelijk positiefs uit de fusie te halen”, stelt Sofie. “Het herstructureringsplan voelt nu voor ons aan als een koude douche. De werknemers beleven al jaren heel woelige tijden. Nu komt daar nog een schep bovenop.”