Meer koopkracht voor wie werkt bij werkgever met vrij beroep

De werknemers van het paritair comité 336 (vrije beroepen) hebben nu ook een sectorakkoord. De bruto maandlonen gaan vanaf 1 januari 2018 met 1,1% naar omhoog, met een plafond van 35 euro. Deze loonsverhoging kan worden omgezet in een ‘evenwaardig voordeel’. De werknemers krijgen verder in de maand januari 2018 een eenmalige premie van 1,1% op de lonen van de periode die loopt van oktober tot december 2017 (maximaal 105 euro). Eerder toegekende loonsverhogingen mogen onder bepaalde voorwaarden worden verrekend.

Bovenop deze verhoging wordt voorzien in een alternatief voor de index voor werkgevers die geen automatische indexering van de lonen toepassen: op 1 januari 2018 worden de lonen opgetrokken met 1,7%, met een plafond van 50 euro. In hetzelfde geval worden de lonen met 1,2% verhoogd op 1 januari 2019, met een plafond van 40 euro. Voor deze afspraken mogen de werkgevers eerder toegekende loonsverhogingen uit 2017 en 2018 in rekening brengen. Dat geldt niet voor de 1,1% loonsverhoging, die is sowieso verworven en daaraan mag niet worden geraakt.

Heb je minstens 8 jaar anciënniteit in je bedrijf? Dan kan je 51 maanden lang tijdkrediet ‘met motief’ opnemen. Vanaf 3 jaar anciënniteit heeft de werknemer recht op 24 maanden tijdkrediet. En vanaf 36 jaar wordt dat 24 maanden. De cao hierover loopt nog tot eind 2019. Landingsbanen met 1/5 of halftijdse vermindering zijn mogelijk voor wie 55 jaar of ouder is en aan de loopbaanvoorwaarden voldoet.

De werknemers hebben een collectief recht op 4 dagen vorming in de periode 2017-2018, als ze werken in een bedrijf met meer dan 20 werknemers. Gaat het om een bedrijf met 10 tot 20 werknemers? Dan is er een gemiddeld recht op 2 dagen vorming. Op www.liberform.be vind je meer informatie over je vormingsmogelijkheden.

Vakbonden en werkgevers spraken af om voor eind 2018 over sectorbarema’s te onderhandelen. Die barema’s zullen ten vroegste in 2019 van kracht worden. Over de functieclassificatie is een akkoord bereikt, maar nu moeten nog verdere afspraken worden gemaakt over de vraag hoe dat worden toegepast in de ondernemingen.

Met SWT (brugpensioen) gaan is ook in deze sector mogelijk. Dit jaar is dat mogelijk vanaf 58 jaar voor wie een loopbaan van 40 jaar en 10 jaar anciënniteit in de onderneming heeft. In 2018 stijgt die instap-leeftijd naar 59.

Doe mee aan enquête over vorming en opleiding!

Vakbonden en werkgevers hebben een tijd geleden de sectorale vormingsinstelling Liberform opgericht, die moet zorgen voor een betere toegang tot vorming en opleiding voor iedereen die werkt in de sector van de vrije beroepen. Misschien nam je al eens een kijkje op de website
www.liberform.be? Om het opleidingsaanbod echt af te stemmen op de behoeften van de werknemers wordt nu een grote bevraging georganiseerd. De LBC-NVK nodigt je graag uit om hieraan mee te werken via deze link. De antwoorden worden volledig anoniem verwerkt. Hartelijk dank voor je medewerking!

Auteur: Jeroen Vandamme