Grote belastingcadeaus op kap van gewone bevolking zijn passé

Nieuwe opvallende actie van Financieel Actie Netwerk

Het Financieel Actie Netwerk (FAN) heeft op dinsdag 24 oktober een opmerkelijke en breed gesteunde actie georganiseerd in Brussel. In het teken van de strijd voor een veel rechtvaardiger en doordachter belastingsysteem. “De regering-Michel brengt er werkelijk niks van terecht en toont geen enkele ernstige ambitie “, verklaarde Jolien Pollet van het FAN. “Wij roepen de politiek op om eindelijk werk te maken van constructieve maatregelen die door de gewone inwoners van dit land op luid applaus zullen worden onthaald.”

De liberale regering-Michel wil graag de vennootschapsbelasting verlagen naar 25%, maar de Nederlanders gaan nog een stap verder: die willen hun tarief laten zakken tot 21%. “Een fiscale race to the bottom die aandeelhouders rijker maakt maar verder alleen maar verliezers oplevert”, beklemtoont het FAN. “In het regeerakkoord van Charles Michel was nooit sprake van een lagere vennootschapsbelasting, en toch belandde dit idee in het roemruchte Zomerakkoord. Hoe kan zoiets?”

De minister van Financiën, Johan Van Overtveldt (N-VA), houdt vol dat de lagere vennootschapsbelasting geen extra gat zal slaan in de staatskas. Maar dat is zeer ongeloofwaardig. Ook de Hoge Raad voor Financiën is bang dat de lagere vennootschapsbelasting – geraamde kostprijs: 5 miljard euro – een enorm gat zal slaan in de staatskas.

Het FAN maakt zich niet de minste illusies: voor lobbyisten van grote ondernemingen en grote vermogens zullen de belastingen nooit genoeg kunnen worden verlaagd. “Laten we een einde maken aan deze zinloze race to the bottom en werk maken van een harmonisering van de vennootschapsbelasting in Europees perspectief.”

Volgens het FAN zijn dit zeer verstandige maatregelen:

  • maak een Europese minimumbelasting van 25% op de winsten van vennootschappen
  • laat België in Europa en wereldwijd een vuist maken in de strijd tegen fiscale fraude, belastingontwijking en belastingontduiking
  • verplicht multinationals om te rapporteren welke winsten ze in welke landen verwezenlijken (om ze overal juist en genoeg te belasten)
  • maak korte metten met de ‘notionele intrestaftrek’, die ons veel geld kost en weinig maatschappelijke meerwaarde heeft
  • ga eindelijk in op de terechte vraag van de EU om onrechtmatig toegekende belastingvoordelen terug te eisen van multinationals
  • ontmoedig het gebruik van managementvennootschappen, een praktijk die ons veel belastinginkomsten kost
  • hervat het Belgische pleidooi voor een internationale heffing op financiële transacties (Tobintaks) (deze regering is nu tegen zo’n taks)
  • hef een meerwaardebelasting wanneer mensen met grote fortuinen activa met veel winst van de hand doen
  • hef een faire taks op grote fortuinen en op vermogenswinsten

Auteur: Denis Bouwen / Foto: Paul Corbeel