Verzekeraars en verzekeringsmakelaars

Voor de verzekeringsmaatschappijen (paritair comité 306) wordt de vakbondspremie van 40 euro overgeschreven tussen 15 september en 15 november 2017. Wie werkt bij een verzekeringsmakelaar (paritair comité 307) krijgt ook een vakbondspremie.
Om de vakbondspremie te krijgen moet je minstens zes maanden aangesloten zijn bij de LBC-NVK op het ogenblik waarop de vakbondspremie wordt uitbetaald en in orde zijn met de betaling van het lidgeld. Verder moet je minstens zes maanden in de sector hebben gewerkt in 2016.
Vertrek je met SWT (brugpensioen) of heb je een andere uitstapregeling? Dan blijf je recht hebben op de premie als je in 2016 nog minstens één maand werkte en als je nog altijd lid bent van de LBC-NVK op het ogenblik van de betaling. Wie met tijdkrediet is of arbeidsongeschikt is, blijft recht hebben op de vakbondspremie.
Het enige wat je moet doen is controleren of de gegevens op het premieattest kloppen. Bezorg het ondertekende en eventueel gecorrigeerde attest bij voorkeur aan je LBC-NVK-afgevaardigde.

Banken en spaarbanken

Bij de banken en spaarbanken (paritair comité 310) wordt in de periode van 15 september tot 15 november 2017 de vakbondspremie van 35 euro uitbetaald. Om de vakbondspremie te krijgen moet je minstens zes maanden aangesloten zijn bij de LBC-NVK op het ogenblik waarop de premie wordt uitbetaald. Je moet ook minstens zes maanden in de sector hebben gewerkt in 2016.
Vertrek je met SWT (brugpensioen) of heb je een andere uitstapregeling? Dan blijf je recht hebben op de premie als je in 2016 nog minstens één maand werkte en als je nog in orde bent met de bijdrage op het ogenblik van de betaling. Wie met tijdkrediet is of arbeidsongeschikt is, blijft recht hebben op de vakbondspremie.
Het enige wat je moet doen is controleren of de gegevens op het premieattest kloppen. Bezorg het ondertekende en eventueel gecorrigeerde attest bij voorkeur aan je LBC-NVK-afgevaardigde.

Opvoedings- en huisvestingsinstellingen en Vlaamse welzijns en gezondheidssector

Bij de opvoedings- en huisvestingsinstellingen (paritair comité 319) en in de Vlaamse welzijns-en gezondheidssector (paritair comité 331) wordt in de periode van oktober tot december de vakbondspremie van 80 euro uitbetaald aan leden die de voltijdse bijdrage betalen. Wie een verminderde bijdrage betaalt, krijgt een premie van 40 euro.
Van de werkgever heb je bij de loonstrook een lichtblauw formulier gekregen dat dient als attest voor de vakbondspremie. Dit attest moet je bezorgen aan het LBC-NVK-secretariaat in jouw streek.
Om recht te hebben op de vakbondspremie moet je ten laatste op 1 oktober 2016 lid geworden zijn van de vakbond en nog steeds aangesloten zijn op het moment van betaling. In het geval van de opvoedings- en huisvestingsinstellingen moet je ook in het refertejaar 2017 minstens één dag hebben gewerkt in een instelling die erkend is door de Vlaamse overheid.