Als kersverse papa zou ik graag wat extra verlof opnemen om bij mijn zoontje te zijn, kan dat?

Ja, dit kan op verschillende manieren. Je kan bij je werkgever natuurlijk vakantie of verlof zonder wedde aanvragen, maar er bestaan ook specifieke regelingen om voor je kindje te zorgen.

1. Geboorteverlof

Als vader kan je in totaal 10 dagen geboorteverlof krijgen. Je mag die dagen vrij nemen binnen de 4 maanden na de bevalling. De eerste 3 dagen worden door je werkgever betaald, de resterende 7 dagen door je ziekenfonds.

2. Tijdkrediet

Zolang je kind nog geen 8 jaar oud is, kan je als werknemer in de privé aan je werkgever vragen om voltijds, halftijds of 1/5 tijdkrediet op te nemen tot maximaal 51 maanden voor de zorg voor je kind. Er moet nog wel rekening worden gehouden met al eerder opgenomen tijdkrediet.
Afhankelijk van het regime gelden er bepaalde tewerkstellingsvoorwaarden en minimumperiodes voor het opnemen van dagen.
Voltijds of halftijds opnemen is alleen mogelijk als hierover door jouw werkgever of de sector waartoe hij behoort een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) werd afgesloten.
Je werkgever betaalt het loon voor de prestaties die je nog bij hem levert en de RVA zal een deel aanvullen met een uitkering waarvan de grootte afhangt van verschillende factoren. Voor alle kennisgevingen aan de werkgever na 31 mei kan je nu zelfs uitkeringen krijgen voor de volledige 51 maanden. Soms kan je ook nog genieten van een aanmoedigingspremie van de overheid.

3. Ouderschapsverlof

Zolang je kind nog geen 12 jaar oud is, kan je als ouder ouderschapsverlof nemen als je in de periode van 15 maanden vóór je aanvraag minstens 12 maanden in dienst bent bij je werkgever. Dit recht op verlof bestaat voor élke ouder en ook nog eens voor élk kind.
Je kan dit verlof bijvoorbeeld voltijds nemen voor 4 maanden. Voltijdse werknemers kunnen ook kiezen voor 8 maanden halftijds of 20 maanden 1/5 ouderschapsverlof. Er is een wetsvoorstel om het ouderschapsverlof ook op te nemen onder de vorm van een 1/10 vermindering, maar daar is voorlopig nog niets mee gebeurd.

Voor alle kennisgevingen aan de werkgever na 31 mei kan je nu zelfs uitkeringen krijgen voor de volledige 51 maanden.

Ook hier betaalt je werkgever het loon voor de prestaties die je nog bij hem levert en zal de RVA een deel aanvullen met een uitkering. Op dit moment wordt nagedacht over een verhoging van de uitkeringen. De Europese Commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit, Marianne Thyssen, wil zelfs dat de uitkering in de hele Europese Unie wordt opgetrokken naar het niveau van de ziekte-uitkering.

Auteur: Audrey Rottier