Vakbonden = meer rechtvaardigheid en minder ongelijkheid

“De betekenis van vakbonden op de digitale werkvloer is aan het groeien”, zegt Philip Jennings, de algemeen secretaris van de vakbondskoepel UNI Global Union waarbij ook de LBC-NVK is aangesloten. Jennings stelt tevreden vast dat ook commentatoren van Britse kranten als The Guardian en Financial Times erkennen dat vakbonden van cruciaal belang zijn om werknemers aan fatsoenlijke jobs te helpen. “Lid zijn van de vakbond zal voor de werknemer, die vaak op een andere plaats of geïsoleerd is, een middel zijn om zijn of haar rechten te laten verdedigen.”

Wie in 2017 niet bij de vakbond gaat, trekt meer dan eens aan het kortste eind, waarschuwt Jennings. Hij verwijst naar Rana Foroohar, columniste in de bekende zakenkrant Financial Times. “Zij stelt dat het machtsonevenwicht tussen werkgevers en werknemers nu weer even extreem is als in de jaren 1930. In de VS wordt de middenklasse uitgehold. Ze verliest banen en loopt loonstijgingen mis.”

UNI heeft een wereldwijde strategie om vakbonden overal te laten groeien en ook jongeren veel meer te bereiken. In heel wat landen staan de rechten van werknemers onder druk. In België en andere Europese landen zijn er genoeg politici die ‘het arbeidsrecht willen hervormen’ en ‘de arbeidsmarkt willen moderniseren’. Woorden die moeten verdoezelen dat heel wat liberale geesten de rechten en de positie van werknemers en werkzoekenden willen ondergraven. Uit een internationale peiling van de vakbondskoepel ITUC (2017) blijkt echter dat 85% van de mensen voorstander is van vakbondslidmaatschap en dat zelfs 91 procent fan is van collectieve onderhandelingen over loon- en arbeidsvoorwaarden.

Onderzoek van Britse vakbonden toont aan dat de lonen groeien, de werkzekerheid stijgt en het aantal arbeidsongevallen daalt als de vakbond op de werkvloer aanwezig en actief is. De vakbonden zijn de enigen die er zijn in geslaagd om sociale ongelijkheid terug te dringen en de maatschappij rechtvaardiger te maken, zegt Jennings van UNI. Nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz kreeg ooit de vraag waarom er meer rechtvaardigheid is in Australië dan in de VS. Zijn antwoord was kort en krachtig: “Vakbonden”.

 ACV heeft aangepaste ledenbijdragen sinds 1 juli 2017

Het ACV past de bijdragen voor het lidmaatschap jaarlijks aan per 1 juli. Dat is ook dit jaar gebeurd, na een beslissing van de ACV-Raad. De aanpassing is berekend op basis van de evolutie van de ‘gezondheidsindex’ tussen april 2016 en maart 2017. Ze bedraagt 1,72 procent. De belangrijkste nieuwe ledenbijdragen lees je in de tabel.

Wat betaal je maandelijks als lid van het ACV?

Soort bijdrageBedrag
Ouder dan 21 jaar16,62 euro
Jonger dan 21 jaar15,13 euro
ACV GO10,00 euro
Halftijdse werknemer (zonder bijkomende vergoeding)11,22 euro
SWT (brugpensioen)11,10 euro
Wie langer dan 1 jaar ziek is6,43 euro
Wie minder dan 1 jaar ziek is10,35 euro
Werkloze (na drie maanden)10,35 euro
Tijdkrediet met vergoeding7,75 euro
Tijdkrediet zonder vergoeding4,45 euro
Onthaalouders4,45 euro
Mindervalide ouder dan 21 jaar7,62 euro
Mindervalide jonger dan 21 jaar7,57 euro
Student(e) met inschakelingsuitkering7,75 euro
Gepensioneerde (jaarlijks)31,00 euro
ACV Entergratis