James is zorgkundige dankzij opleiding bij LBC-school

“Lesgevers en directie staan klaar om je te helpen”

Het LBC-volwassenenonderwijs heeft een uitstekende reputatie. Vele duizenden mensen volgden al opleidingen bij de LBC-scholen. Om zich bij te scholen, om makkelijker de stap naar ander werk te kunnen maken, uit interesse of gewoon voor het eigen plezier. James volgde met succes de opleiding tot zorgkundige. Hij doet zijn verhaal in Ons Recht.

“Drie jaar geleden ging ik naar de infoavond van de opleiding tot zorgkundige. Het was er toen erg druk. Heel veel mensen hadden belangstelling voor de opleiding. Dat gold ook voor mij en ik besliste na afloop om me meteen in te schrijven. Ik behoorde tot een minderheid van mannen die met de opleiding startte.”
“Tijdens de opleiding viel de combinatie werk-gezin-studeren veel van mijn medestudenten zwaar. De studie was dan ook intens. Veel taken en toetsen kwamen op ons af. Gelukkig had ik een partner die er altijd voor me was. Dat ik al die tijd heb kunnen volhouden, maakt me blij: ik ben er trots op dat ik mezelf nu zorgkundige mag noemen.”
“Op school zagen ze dat ik aan dyslexie lijd maar het goede nieuws is dat ik er goed werd opgevangen. Mijn dyslexie was geen enkel obstakel om door te gaan. Ik zou iedereen die met de opleiding begint willen adviseren om mogelijke leerproblemen te melden. Ik heb ook altijd sterk het gevoel gehad dat de lesgevers en de directie er daadwerkelijk voor je zijn en klaar staan om je te helpen wanneer dat nodig is. Ik ben er hen dankbaar voor. Ik vind ook dat de school haar studenten uitstekend begeleidt, zowel tijdens de opleiding als tijdens de stages.”

Gevoelens tijdens stages

“Over die stages valt wel iets te vertellen. Je krijgt met allerlei gevoelens in je hoofd af te rekenen. In het begin zijn je taken tijdens zo’n stage vooral logistiek van aard en kom je dus weinig aan verzorgen toe. Maar dat verandert gaandeweg. Het trof me dat sommige mensen die zorg behoeven, goed met hun situatie kunnen omgaan maar dat dit voor anderen veel minder het geval is. Goed leren omgaan met die laatste groep mensen vond ik een heuse zoektocht. Je merkt al gauw dat theorie en praktijk soms ver uit elkaar liggen, iets wat dan weer volstrekt normaal is. Tijdsdruk en de gangbare regels in een zorginstelling doen je soms afstand nemen van wat je aan theorie hebt geleerd.”
“Ik heb altijd geprobeerd om als stagiair enige vernieuwing door te drukken. Vaak stuitte ik daarbij op protest, wat me niet belette om door te zetten wanneer ik dat in het belang van de zorgvrager verantwoord vond. Het is maar een voorbeeld van de vaak confronterende aard van de opleiding. Je angsten, je onzekerheden – het doet soms wat met je. Maar ik heb ook geleerd om zorgen niet mee naar huis te nemen.”
“Nu mag de opleiding wel veel van me hebben geëist, ik heb in die tijd ook veel vrienden gemaakt. En gelachen, dat hebben we zeker ook!”
“Ik wil iedereen die met de opleiding start, veel geluk toewensen. De opleiding tot zorgkundige is meer dan de moeite waard en ik wil vooral meegeven dat jij, als toekomstige zorgkundige, de broodnodige vernieuwing mee vorm kan geven. Succes!” |

Ook zin op een cursus of opleiding te volgen bij het LBC-volwassenenonderwijs? Surf dan naar www.lbconderwijs.be. Op de site vind je ook alle contactinfo van de diverse scholen.

Korting voor leden van de LBC-NVK!

De LBC-NVK houdt het niet bij alleen maar ronkende verklaringen over ‘inzetten op opleidingen voor werknemers’. Alle leden van de vakbond LBC-NVK, die een opleiding volgen bij één van de centra voor volwassenenonderwijs LBC-NVK, kunnen per schooljaar een premie van 15 euro krijgen van de vakbond. Wil je deze premie krijgen? Vul dan de bon op de website van het volwassenenonderwijs volledig in. Je vindt deze bon op dit adres: www.lbconderwijs.be/algemeen. Na ontvangst van de bon checken we of je bent ingeschreven in één van onze centra en of je lid bent van de vakbond LBC-NVK. Daarna wordt de premie overgemaakt. Een niet te versmaden extraatje.

Auteur: Bart De Naegel