LBC-NVK Non-profit ijvert voor ‘echte zorg op maat’

De beschaving van een samenleving valt onder andere af te meten aan de manier waarop de zorg voor personen met een handicap wordt georganiseerd. De LBC-NVK is van mening dat personen met een handicap recht hebben op de beste zorg en ondersteuning.

Maar dat kan alleen wanneer de overheid genoeg investeert in de gehandicaptenzorg. En daarvoor heb je ook werknemers nog die elke dag de best mogelijke zorg geven, met genoeg zijn, goed opgeleid zijn én goede loon- en werkvoorwaarden hebben.

Met de zorgvernieuwing en de invoering van de ‘persoonsvolgende financiering’ willen minister Jo Vandeurzen en de Vlaamse regering ‘zorg op maat’ realiseren en de wachtlijsten wegwerken. Zij denken de persoonsvolgende financiering te kunnen invoeren door afspraken en regels te schrappen en zonder extra centen te voorzien. De zorgvernieuwing zo organiseren maakt het onmogelijk om aan elke persoon met een handicap de zorg te geven die hij of zij vraagt.

Er is nu de website www.echtezorgopmaat.be Die pleit voor een correct gefinancierde sector en afspraken over de personeelsinzet zodat goede zorg op maat kan worden gegeven. Ook jij kan helpen! Surf naar www.echtezorgopmaat.be en steun de oproep. Deel jouw ervaringen met de persoonsvolgende financiering of kondig jouw actie aan.

www.echtezorgopmaat.be is een initiatief van de LBC-NVK Non-profit en wil iedereen verenigen en alle initiatieven samenbrengen die een echte zorg op maat willen realiseren.