Steun voor kinderopvang als je werkt in een kleine winkel

Vakbonden en werkgevers maken afspraken over tegemoetkoming

Werk jij in een ‘kleine winkel’, dat wil zeggen, een winkel die wordt uitgebaat door een zelfstandige ondernemer en die niet behoort tot één of andere keten? Dan kan je een deel van de kosten terugkrijgen die je maakt om kinderopvang voor je kroost te regelen!

Winkelpersoneel moet dikwijls werken op atypische uren: ’s ochtends vroeg, ’s avonds laat of nog, in het weekend. Werk en gezin combineren is dan ook niet altijd zo gemakkelijk. Dat geldt trouwens ook voor werknemers die wel bij een grote keten in dienst zijn.

Almaar vaker moeten ouders met een baan als winkelbediende een beroep doen op kinderopvang. Die kosten kunnen behoorlijk oplopen want de bijdragen die ouders betalen zijn niet altijd fiscaal aftrekbaar of gekoppeld aan het gezinsinkomen.

Voor de werknemers uit kleine winkels is er een interessante regeling. In de sociale fondsen voor de zelfstandige kleinhandel – de fondsen 201 en 202.01 – konden de vakbonden met de werkgevers afspraken maken over een tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang. In feite zijn er twee tegemoetkomingen:

  • één voor de opvang van kinderen tot 3 jaar (zowel voor paritair comité 202 ‘kleinhandel in voedingswaren’ als voor paritair comité 202.01 ‘middelgrote levensmiddelenbedrijven)
    Zijn de ouders jonger dan 26 jaar, dan is er een maximale jaarlijkse tegemoetkoming van 780 euro. Zijn ze ouder dan 26 jaar, dan is er een maximale jaarlijkse tegemoetkoming van 520 euro. De tegemoetkoming die je kan krijgen wordt berekend op basis van het effectieve aantal maanden met minstens 65 uur kinderopvang.
  • één voor de buitenschoolse en flexibele opvang van kinderen van 2,5 tot 12 jaar (alleen in paritair comité 201 ‘zelfstandige kleinhandel’)
    Ook hiervoor is een tegemoetkoming voorzien van maximaal 780, respectievelijk 520 euro per jaar, of 190 respectievelijk 130 euro per kwartaal dat van deze opvang gebruik werd gemaakt.

Voorwaarden en aanvraagformulier kan je krijgen bij het LBC-NVK-secretariaat in je streek. De adressen vind je op onze website.

Opvang zieke kinderen

Wordt je kind onverwacht ziek, is het zorgverlof opgebruikt of kan het uurrooster niet worden aangepast? En heb je een job in paritair comité 201? Dan kan je nog altijd een beroep doen op thuisopvang voor zieke kinderen. Je ziekenfonds of de plaatselijke opvangvoorziening kunnen je hierbij helpen.

Via de LBC-NVK krijg je een tussenkomst in de ouderbijdrage. De premie bedraagt maximum 17,35 euro per dag, gedurende maximaal 5 opeenvolgende werkdagen.

Voor opvang in 2016 kan je nog altijd een tegemoetkoming aanvragen bij het sociaal fonds. Dat moet dan wel uiterlijk op 30 september 2017 gebeuren.

Meer info vind je op: www.lbc-nvk.be of op www.sociaalfonds201.be

Auteur: Chris Van Droogenbroeck