Militanten uit België en Nederland praten over knelpunten bij H&M

Internationale uitwisseling maakt vakbondswerk sterker

In elke winkelstraat kan je een H&M vinden. Niet alleen in bij ons, maar over de hele wereld. De LBC-NVK doet actief aan vakbondswerk in de Vlaamse en Brusselse winkels van deze kledingketen.

Sema Karaca is vakbondsafgevaardigde bij H&M sinds de sociale verkiezingen van 2016. Zij werkt in de H&M-winkel in Mol. “Wanneer ik met collega’s praat tijdens onze winkelbezoeken, komen altijd weer dezelfde punten naar boven. De grote werkdruk, de flexibiliteit, de onregelmatige uren, het zondagwerk, de vele deeltijdse contracten. Met onze vakbondsploeg proberen we dat aan te kaarten bij onze directie maar in een multinationale onderneming is dat niet altijd makkelijk. Veel beslissingen worden op het hoofdkantoor in Zweden genomen. En dat leidt soms tot moeilijkheden in de winkels.”

Voor de LBC-NVK is het belangrijk om ook even over het muurtje te kijken bij de H&M-collega’s in de buurlanden. De Nederlandse collega’s van het FNV gingen gretig op de Belgische uitnodiging in. Ze zakten af naar Antwerpen, en dat bood de kans om een verrijkende uitwisseling te hebben.

Paritaire comités

Dennis Sneijers werkt bij H&M in Eindhoven. Hij staat versteld van de manier waarop het sociaal overleg in België is georganiseerd. “Paritaire comités kennen wij alvast niet, bij ons moeten de onderhandelingen met de werkgeversverenigingen worden gevoerd. Niet zo simpel. Veel problemen en zorgen herkennen wij ook op de werkvloer. Mij is één ding heel duidelijk geworden. Het hoofdkantoor van H&M zegt een sociaal beleid te willen voeren, maar het is aan ons als werknemers om samen te werken en de directie in eigen land aan die afspraken te houden. Als we er dan nog in slagen om werknemers ook internationaal te verenigen versterkt dit zeker onze positie in eigen land.”

Nadia Zamd werkt in de H&M van Aalst. “Met onze vakbondskern willen we in de komende jaren vooral inzetten op communicatie en dienstverlening. Daar zijn onze collega’s mee geholpen. De uitwisseling met de collega’s uit Nederland helpt ons hierbij zeker. Het was ook heel interessant om te zien hoe H&M in andere landen met de rechten van werknemers omgaat.”

Auteur: Jörgen Meulders