Werken en tijd voor jezelf met zorgkinderen?

Groepsloopbaanbegeleiding toont je sterktes en mogelijkheden

Een verkeersongeval heeft het gezin van Linda voorgoed veranderd. Linda bleef thuis om voor Emma, haar dochter in een rolstoel, te zorgen. Zoiets vraagt veel tijd, aanpassingen en planning. Na enkele jaren voelde Linda dat er ruimte was om deeltijds te gaan werken. Ze volgde vier dagen groepsloopbaanbegeleiding bij het Centrum voor Loopbaanontwikkeling (CLO) van de LBC-NVK.

Tijdens de loopbaanbegeleiding leerde Linda veel ouders kennen van kinderen met een handicap, autisme, een psychiatrische aandoening, chronische ziekte enzovoort. Alle ouders besteden veel aandacht aan de zorg, zonder de andere gezinsleden te vergeten. Ze staan meteen klaar in crisissituaties en plannen minutieus om toch maar alles gedaan te krijgen. Vooral de mama’s kiezen ervoor om – tijdelijk – te stoppen met werken.

Sterke ouders

Tijdens de loopbaanbegeleiding keken de ouders naar de toekomst, maar ook naar het verleden. Op welke manier heeft de gezinssituatie hen sterker gemaakt? Alle ouders bleken goede zorgverleners te zijn en hebben ook leren organiseren en plannen. Sommigen raakten bedreven in het zoeken naar subsidies. Allemaal vaardigheden waarmee ze sterker staan op de arbeidsmarkt! Dankzij de uitwisseling met lotgenoten had Linda niet langer het gevoel dat ze de enige was in haar zoektocht.

Kansen op arbeidsmarkt

Sommige werkgevers zijn op zoek naar die vaardigheden en bieden een job aan waarbij het mogelijk is om de werktijd aan te passen aan deze gezinssituatie, ook bij onverwachte crisissen. Linda was vroeger leerkracht in het lager onderwijs en vond na de loopbaanbegeleiding een job als zorgleerkracht. Céline is halftijds gaan werken voor een organisatie die opkomt voor de rechten van gehandicapte kinderen. Roland doet het rustiger aan door te starten met vrijwilligerswerk, terwijl Marianne tijd maakt voor zichzelf, met fitness samen met haar vriendinnen. En Kelly gaat opnieuw studeren, maatschappelijk werk. Dat blijkt toch haar roeping.

Loopbaanbegeleiding

Tijdens de vierdaagse groepsloopbaanbegeleiding van het CLO wisselen we ervaringen uit, zoeken we uit waar je sterktes en motivatie liggen en hoe je daarmee de eerste stappen naar (vrijwilligers)werk zet, met aandacht voor een goede werk-privébalans en omgang met je collega’s die vaak voor je inspringen. Deze loopbaanbegeleiding is toegankelijk voor alle leden van het ACV en de LBC-NVK.

Wanneer? Op 20 en 27 april, 4 en 11 mei in Antwerpen Op 29 september, 13 en 27 oktober, 10 november in Leuven

Meer info en inschrijven op de site van de LBC-NVK: bit.ly/zorgkinderen