Lut Cromphout is nieuwe voorzitter van je vakbond

“Ecologiste, feministe en in eerste instantie syndicaliste”

De LBC-NVK-Raad van zondag 5 februari 2017 heeft Véronique Selleslagh uitgewuifd als waarnemend voorzitter van de Centrale. Véronique werd voorzitter na het droevige overlijden van Robert Schuermans. Als opvolger van Véronique is nu Lut Cromphout (56) gekozen, en dat met een grote meerderheid van de stemmen. Lut was al langer actief in de Raad, het Bureau en het Dagelijks bestuur van de LBC-NVK.

De nieuwe voorzitter omschrijft zich als ‘ecologiste en feministe’ maar toch ‘in eerste instantie syndicaliste’. Haar kinderen zijn nu volwassen zodat ze genoeg tijd heeft om voorzitter te zijn. Lut werkt als verpleegkundige in het Algemeen Ziekenhuis Jan Portaels in Vilvoorde.

“Ik ben een doorgewinterde vakbondsmilitante”, vertelt Lut. “Onder de militanten en op acties voel ik me thuis. Als voorzitter kan ik de leiding van de Centrale helpen om de realiteit op de werkvloer beter te kennen. Zijn de militanten wel mee? En hoe zit het met de leden? Uiteraard zal ik mee mijn rol spelen in de dagelijkse leiding van de LBC-NVK.”

Lut vindt het erg belangrijk om ‘in te zetten op de militanten’ en om de kennis van ervaren militanten nog meer te laten renderen. Ze vindt het ook belangrijk om veel nieuwe leden te maken, want een grote achterban is noodzakelijk om genoeg slagkracht te hebben en genoeg financiële middelen te verzekeren voor de vakbondswerking. In de komende jaren zal het syndicale landschap binnen het hele ACV worden herverkaveld. De syndicale grenzen zullen worden heringedeeld, om de werking ten behoeve van de leden nog beter en efficiënter te maken.

Het is geen gemakkelijke tijd voor vakbonden maar dat schrikt Lut helemaal niet af. “De regeringsmaatregelen zijn dikwijls niet in het belang van werknemers, werkzoekenden of gepensioneerden. En van de media krijgt de vakbond zeker niet altijd bloemetjes toegeworpen. Laten wij ons offensief opstellen, ons goede 3×3-plan voort uitdragen en ijveren voor een maatschappij waarin rijkdom en tewerkstelling rechtvaardig wordt herverdeeld. Hiervoor zullen we ook moeten samenwerken met anderen die dezelfde doelstellingen nastreven.