Nieuwe classificatie in de sector van de verzekeringsmakelaars

Voor de bedienden bij verzekeringsmakelaars (paritair comité 307) zijn vakbonden en werkgevers een nieuwe functieclassificatie overeengekomen. Een aanpassing drong zich op omdat de oude classificatie sterk verouderde functiebeschrijvingen bevatte. Een functieclassificatie ordent en weegt de functies in een onderneming of bedrijfstak en dient als objectieve onderbouw voor een transparant loonbarema en verloningssysteem. Het was een zware bevalling om tot de nieuwe classificatie te komen. Meer dan vijf jaar lang waren de deskundigen van de vakbond hiermee bezig.

De nieuwe classificatie treedt in werking per 1 april 2017. De werkgever heeft de plicht om zijn personeelsleden spontaan in te lichten over hun sectorale functietitel, functie-inhoud en bijbehorende klasse. Om een juiste inschaling te maken moet de werkgever een beroep doen op een ‘functieniveaumatrix’ die alle sectorale functies ordent en ten opzichte van elkaar positioneert rond de dimensies kennis, autonomie, complexiteit, verantwoordelijkheid en communicatie. Er zijn ook regels afgesproken voor situaties waarin functies worden gecombineerd. In de sector is er namelijk veel polyvalentie, zeker in de kleinere kantoren. Er is ook een beroepsprocedure voor werknemers die het oneens zijn met de inschaling door de werkgever.

Alle info vind je op www.lbc-nvk.be door te kijken bij ‘Ik werk in de sector PC 307’: de cao van de sector, de functieniveaumatrix, de functiebeschrijving, de toepassing en de beroepsprocedure. Check zeker of je juist bent ingeschaald want dit kan ook gevolgen hebben voor je loon. Twijfel je? Of ben je het oneens met de inschaling? De LBC-NVK helpt je graag in één van onze secretariaten. E-mailen kan naar pc307@acv-csc.be.