januari 2024

PC 200
Aanvullend paritair comité voor de bedienden: Alle lonen worden verhoogd met 1,48%

PC 216
Notarisbedienden: Alle lonen worden verhoogd met 0,64%

PC 226
Internationale handel, vervoer en logistiek: Alle lonen worden verhoogd met 1,13%

PC 306
Verzekeringen: Alle lonen worden verhoogd met 1,13%

PC 307
Makelarij: Alle lonen worden verhoogd met 2%

PC 320
Begrafenisondernemingen : Alle lonen worden verhoogd met 0,98%

PC 337
Non-profitsector: Alle lonen worden verhoogd met 2%

PC 341
Bemiddeling bank- en beleggingsdiensten: alle lonen worden verhoogd met 1,48%

Gelukkig bestaat er in ons land een systeem van automatische indexering. Daardoor stijgen de lonen met de levensduurte. Dat is niet vanzelfsprekend, maar het resultaat van door de vakbond onderhandelde akkoorden. Het systeem ligt onder vuur. Maar het spreekt voor zich dat ACV Puls de loonindexering wil behouden. De sector waarin je werkt, staat op je loonfiche of contract aangeduid als paritair comité (PC), gevolgd door een cijfercode.