Historisch eerste sectorakkoord introduceert loonindex in PC 335

Tientallen jaren nadat ACV Puls-secretaris Robert Veekman als dossierbeheerder werkte bij een kinderbijslagfonds, was hij samen met ACV Puls één van de drijvende krachten achter de oprichting van paritair comité 335 (PC 335). Hij sloot met de werkgeversvertegenwoordigers een eerste sectorakkoord dat voor duizenden werknemers een stap vooruit betekent. Belangrijkste verwezenlijking is de invoering van een indexmechanisme. “Vanaf nu zitten we met wederzijds respect aan de onderhandelingstafel.”

Wat is PC 335? Welke bedrijven horen daar bij? En hoeveel mensen werken in de sector?

VEEKMAN: “Werknemers uit PC 335 werken voornamelijk bij organisaties die ondersteunende diensten leveren aan bedrijven, zoals sociaal secretariaten, kinderbijslagfondsen, technologiebedrijven en onderzoeksbureaus, maar ook een heleboel kleinere vzw’s die een of meerdere diensten aanbieden aan ondernemingen en zelfstandigen. Het is een enorm uiteenlopende sector met iets meer dan duizend ondernemingen, wat het meteen ook zeer boeiend én uitdagend maakt.”

Index en SWT-regelingen

Er is nu een eerste sectorakkoord. Waarom is dat zo belangrijk?

VEEKMAN: “Het is absoluut historisch, al was het maar omdat het paritair comité pas begin 2023 werd opgericht, na jaren onderhandelen. Voor het eerst is nu op sectorvlak vastgelegd dat de lonen van elke werknemer in de sector geïndexeerd worden. Al die hardwerkende mensen gaan er dus op vooruit. Zeker voor wie werkt in de kleinere vzw’s is dit een serieuze stap voorwaarts. Voorts zit er in akkoord ook een regeling voor SWT, waar veel vraag naar was op de werkvloer. Ook de werkgevers zijn tevreden met dit sectorakkoord. PC 335 was eigenlijk een lege doos. Dankzij het vakbondswerk en de goede intenties langs werkgeverszijde werd die doos toch al voor een goed stuk gevuld.”

Wat zijn de speerpunten uit dat sector­akkoord?

VEEKMAN: “De invoering van het indexsysteem is een zeer belangrijke verwezenlijking. Het feit dat de lonen vanaf nu aangepast zullen worden aan de levensduurte is een opluchting voor veel werknemers. Maar ook de afspraken rond het minimumloon en de regelingen rond tijdskrediet en SWT zijn niet te onderschatten. Werknemers stelden daar veel vragen over, net zoals over eindeloopbaanplannen. Daarbovenop hebben we ook afspraken gemaakt over een fietsvergoeding en over vorming en opleiding. Alle details staan mooi uitgelegd op onze website, op www.hetacv.be/pc335.”

 

“De fundering ligt er. Nu kunnen we beginnen bouwen”

 

Wederzijds respect

Waarom is PC 335 pas dit jaar opgericht?

VEEKMAN: “Ik ben zelf een kind van de sector. Op mijn 21ste startte ik als dossierbeheerder bij een kinderbijslagfonds. Er is me toen altijd gezegd dat wij geen eigen sectoroverleg hadden, maar de afspraken volgden die gemaakt werden in paritair comité 200. Mijn toenmalige vakbondsafgevaardigde zei toen dat de oprichting van een eigen paritair comité niet lang meer zou duren. Maar kijk, we zijn nu zo’n 30 jaar verder (lacht). De reden dat het zo lang heeft geduurd, is dat de werkgevers vaak op de lange baan schoven wie hen zou vertegenwoordigen in dat paritair comité. Want zo’n comité bestaat uit een evenredige verdeling van afgevaardigden van werknemers én werkgevers.”

Hoe moeten we de toekomst zien van de sector?

VEEKMAN: “Voor mij voelt het alsof we een goeie fond, een goede basis, gelegd hebben om constructief in dialoog te blijven gaan met de werkgevers. We hebben eindelijk een goede gezamenlijke dynamiek gevonden. We zullen het niet altijd over alles eens zijn, maar deze afspraken tonen we aan dat we met wederzijds respect rond de tafel kunnen zitten om afspraken te maken over de loon- en arbeidsvoorwaarden van het personeel. De fundering ligt er, nu kunnen we beginnen bouwen.”

Auteur: Tom Van Aken | Afbeelding: Danïel Rys