In het hartje van de Antwerpse Kempen zit het GielsBos, een zorgvoorziening voor mensen met een beperking. De meer dan zeshonderd werknemers staan elke dag klaar voor de bezoekers en bewoners. Wie ook elke dag klaarstaat is de Pulsploeg. “We proberen ervoor te zorgen dat we in elk team vertegenwoordigd zijn. We willen een nabij aanspreekpunt zijn voor iedereen.”

Verspreid werken over een groot domein en in shiften maakt het niet altijd eenvoudig om contact te houden met alle collega’s. Daarom zet de ploeg van zeventien militanten extra in op zichtbaarheid. “Omdat we een herkenningspunt willen zijn voor onze collega’s hangen er op verschillende plekken foto’s van onze vakbondsploeg. Zo heeft iedereen ons sowieso al eens gezien. Dat verlaagt de drempel om ons aan te spreken,” legt afgevaardigde en leefgroepbegeleidster Nathalie uit. “De jongeren van onze ploeg dragen soms ook de truien van Jong ACV. Dat springt ook in het oog,” vult Rob aan.

“We streven naar een grote gedragenheid onder het personeel. In een grote instelling als de onze vraagt wat wel een extra effort. Daarom zorgen we dat in ons vakbondsteam bijna elke afdeling en dienst vertegenwoordigd zijn.” Maar die inspanning gaat verder dan diversiteit in de functies binnen de Pulsploeg. “We hebben een goede mix van leeftijd, ervaring en gender,” vertelt jonge twintiger Nathalie.

Om de communicatie binnen de ploeg vlot te houden, organiseerde de vakbondsploeg onlangs een denkdag. “We botsen wel eens op frustraties en interne ergernissen. Tijdens de denkdag hebben we daar open over gepraat. Daar zijn heldere afspraken en een duidelijkere taakverdeling uit voortgekomen. Het heeft onze ploeg deugd gedaan.”

De werkdruk in de zorgsector kwam de laatste tijd regelmatig in het nieuws. Om daar proactief iets aan te doen hebben de afgevaardigden bij GielsBos onlangs het re-integratiebeleid onder handen genomen. “Gelukkig zijn de verhoudingen met de werkgever niet slecht,” legt Rob uit. “In plaats van meteen naar de formele wetgeving te grijpen, zoekt onze werkgever samen met de heropstartende collega naar een oplossing op maat. Dat levert de beste, duurzame resultaten op, ook voor onze organisatie in zijn geheel,” duidt Nathalie. Ook thuiswerk en een antipestbeleid staan nog op de agenda van de vakbondsploeg. “Alles om het werkplezier van onze collega’s te vergroten,” klinkt het.

Auteur: Sofie Van Der Vreken | Afbeelding: Daniël Rys