Standpunt: Warmdraaien voor de sectoronderhandelingen

De voorbije weken probeerden vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in de Groep van 10 nog interprofessionele akkoorden af te sluiten rond een aantal thema’s. Vanaf april verschuiven de onderhandelingen echter naar de diverse economische sectoren. Dan is het aan de sectoronderhandelaars om cao’s af te sluiten over de loon- en arbeidsvoorwaarden in 2023-2024. ACV Puls stoomt zich klaar.

De marge om tot akkoorden de komen is zéér smal. De loonwet geeft een loonmarge van 0%. Maar onder vakbondsdruk heeft de federale regering ondertussen ingezien dat die nulgrens niet houdbaar is. Daarom is er ruimte gecreëerd voor consumptiepremies tot 750 euro in sectoren en bedrijven die uitzonderlijke winsten maakten. Dat belooft tot onmogelijke debatten te leiden. Want wat zijn ‘grote en uitzonderlijke winsten’? En die consumptie-premie lusten we helemaal niet. We zullen dus de wettelijke limieten maximaal aftasten om toch goede akkoorden in de wacht te slepen. Sterke cao’s afsluiten is immers onze bestaansreden. Het zit in ons DNA.

En er zijn altijd mogelijkheden. In tal van sectoren organiseerde ACV Puls bevragingen om te peilen naar de noden. Ook daar gaan we volop mee aan de slag.
Koopkracht hoort daar uiteraard bij, maar ook vormen van arbeidsduurvermindering komen nadrukkelijk naar voren. Bijkomende vakantiedagen, want duizenden werknemers moeten het nog altijd stellen met een schamele vier weken vakantie. Dat is volstrekt onvoldoende om te blijven ademen in de doldraaiende spiraal van werken, zorgtaken, gezin, sociaal leven, sport en cultuur.

Uit de bevragingen komt ook mobiliteit als een knelpunt naar voor. En een luide schreeuw naar telewerkafspraken. Verder vragen werknemers ook naar opleidingskansen, de vierdagenweek, tijdkrediet in al zijn vormen, eindeloopregelingen en landingsbanen… En er staat nog veel meer op de verlanglijstjes. Leefbare jongerenlonen, een heldere functieclassificatie, stabiele contracten, bedrijfsstructuren die weg blijven van schimmige onderaanneming… We trekken in de onderhandelingen graag de brede waaier aan mogelijkheden open om oplossingen te zoeken voor de uitdagingen op de werkvloer.

Wij staan klaar voor het sectoroverleg. We zijn al volop aan het warmdraaien. Het zal niet eenvoudig zijn en druk van onderuit vergen om werkgevers te overtuigen van de noodzaak om stappen vooruit te zetten.

We wensen iedereen veel succes.

Standpunt: Stefaan Decock | Afbeelding: Dries Luyten