Ja er zijn oplossingen voor de crisis

Op dinsdag 9 november voerden de vakbonden actie. Er was geen grote betoging, maar in tal van ondernemingen vroegen vakbondsvertegenwoordigers aandacht voor een aantal reële problemen. En ze suggereerden meteen ook oplossingen.

Ons antwoord op de onbetaalbare energiefacturen

Op korte termijn is er dringend nood aan meer koopkracht voor veel mensen. Er moet een prijsplafond komen voor gas en elektriciteit. Energie mag geen speelbal meer zijn van de liberale markt en speculatie. Het sociaal energietarief moet uitgebreid worden en automatische toegekend. Op langere termijn moeten we werk maken van klimaatneutrale energie en investeringen die energiezuinig wonen betaalbaar maken voor iedereen.

Om dat allemaal te betalen, moet er een eerlijker belastingsysteem komen waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. De woekerwinsten die de energiebedrijven momenteel maken, moeten gebruikt worden om de rekening van gewone mensen te verlichten.

Stop de loonblokkering

De aanvallen van de werkgevers op de index moeten stoppen, want zelfs mét indexering verliezen werknemers koopkracht. Het loonverlies kan oplopen tot duizenden euro’s per jaar.

Daarom zijn er ook vrije loononderhandelingen nodig. In bedrijven waar grote winsten worden gemaakt, eisen wij een eerlijk deel van de koek! Steeds meer werknemers moeten bijklussen via flexi-jobs om de touwtjes aan elkaar te knopen. Het maakt mensen onzeker en ziek. Ook de sociale uitkeringen en het groeipakket moeten omhoog. Het budget voor welvaartsvaste uitkeringen moet dringend gebruikt worden, want werkgevers houden dat momenteel tegen.

Ouderschapsverlof, tijdkrediet en landingsbanen zijn een oplossing, geen probleem

De regering snoeit nochtans in al die zaken. Voltijds tijdkrediet kan enkel nog voor wie vroeger 12 maanden voltijds werkte. Halftijds tijdkrediet is enkel nog mogelijk als je daarvoor voltijds werkte. Wie een contract van 75% had, komt dus niet meer in aanmerking. Ook de uitkeringen worden ingeperkt. De uitkering voor kinderzorg geldt voortaan enkel voor kinderen jonger dan 5 i.p.v. 8 jaar en vanaf 3 in plaats van 2 jaar anciënniteit voor nieuwe instromers. Je kan ook nog maar 48 i.p.v. 51 maanden van een uitkering genieten.

Wij eisen een verbetering van tijdkrediet, ouderschapsverlof en landingsbanen met betere uitkeringen en pensioen op 65.

Wil je meer lezen over onze oplossingen? Je leest er alles over op www.acv-puls.be

Auteur: Jan Deceunynck | Afbeelding: Daniël Rys