Internationaal vakbondswerk in contactcenters

Vakbondsvertegenwoordigers van ACV Puls werken niet alleen aan verbetering in hun onderneming. Vaak zijn ze ook op sectorniveau of zelfs internationaal actief. Sven Reggers van contactcenter In2com is al sinds 1999 actief in de contactcenterwerking van ACV Puls. Een paar weken geleden zette hij mee zijn schouders onder een internationaal vakbondscongres in Antwerpen, waar de uitdagingen in de sector besproken werden.

“Ik werkte aan het begin van mijn carrière voor een Amerikaanse multinational die projecten over heel de wereld verdeelde. Daar leerde ik veel internationale collega’s kennen. Ik zag ze niet op kantoor, maar we deden hetzelfde werk en worstelden met dezelfde problemen. Zo ben ik me steeds meer gaan verdiepen in dat internationale verhaal, o.a. door netwerkbijeenkomsten van de wereldwijde sectorfederatie UNI.”

Dezelfde knelpunten

De uitdagingen zijn overal hetzelfde: te lage lonen, te hoge werkdruk en de moeilijke combinatie van werk en privé. “Elk land werkt natuurlijk binnen zijn eigen context,” verduidelijkt Sven. “Maar ideeën uitwisselen werkt motiverend en helpt je om de dingen anders te bekijken. In België kennen we bijvoorbeeld een redelijk strikte wetgeving en georganiseerd overleg. Dat kan als inspiratie dienen voor andere landen die hierin stappen vooruit willen zetten. Op hun beurt geven collega’s uit zo’n landen ons inzicht in hoe zij toch impact hebben door actie te voeren – iets dat wij soms een beetje verleerd zijn.”

 

“Uitwisseling van ideeën inspireert en motiveert”

 

Niet alleen de werknemers maar ook werkgevers organiseren zich steeds meer op internationaal vlak. Daarom is de vertaalslag van die internationale uitwisselingen naar de eigen werkvloer ook belangrijk. “Op elke kernvergadering geef ik feedback over wat er op internationaal vlak beweegt. Dat levert thema’s op die we kunnen vertalen naar onze eigen realiteit en zorgt ervoor dat we relevante vragen kunnen stellen in de ondernemingsraad.”

Toekomst

Ook voor de toekomst biedt zo’n internationaal netwerk mogelijkheden. “We leren er wat er ons in de toekomst nog te wachten kan staan. Artificial Intelligence lijkt de toekomst. In sommige landen is het al de realiteit. Van de voornamelijk nog Engelstalige landen waar werknemers steeds vaker naast bots werken, kunnen wij ook heel wat opsteken. We gaan die transitie niet kunnen tegenhouden, maar het helpt ons beter voor te bereiden en te organiseren in onze militantenkernen in de bedrijven.”

Auteur: Sofie Van Der Vreken