Groeipakket volgt stijgende levensduurte niet

Een paar jaar geleden werd de kinderbijslag omgevormd naar het groeipakket. Gezinnen met kinderen krijgen sinds die overgang hun financieel steuntje in de rug niet meer van de federale, maar wel van de Vlaamse overheid. De toenmalige belofte dat geen enkel kind of gezin er daardoor op achteruit zou gaan, klinkt vandaag een beetje bitter. Want ook de koppeling aan de index werd op dat moment doorgeknipt. En dat scheelt vandaag een aardig bedrag.

In 2019 besliste de Vlaamse overheid dat het groeipakket niet meer automatisch mee zou stijgen met de levensduurte maar jaarlijks met twee procent zou stijgen. Vorig jaar in september werd die stijging verminderd naar één procent. Een jammere beslissing, want inmiddels stijgt de levensduurte met een veelvoud daarvan.

Waarom de Vlaamse regering in september plots die groei halveerde, is niet echt duidelijk, legt Jolien De Norre van de ACV studiedienst uit. “De economische heropleving na corona en de meevaller voor de overheid van de stijgende inflatie was op het moment van de beslissing nog niet helemaal duidelijk. De Vlaamse regering wilde middelen vrijmaken voor nieuw beleid en de kosten van de coronacrisis afdekken. Dan is het niet- of onder-indexeren van middelen een beproefde methode om sluipend te besparen zonder al te grote aankondigingen.”

 

“Grote gezinnen en oudere kinderen gaan er op achteruit”

 

Een ander knelpunt in het groeipakket is dat het werkt met vaste bedragen per kind. Het houdt geen, of alleszins veel minder dan vroeger, rekening met grote gezinnen of ouder wordende kinderen. “Nochtans kost een groot gezin meer of worden de kosten voor kinderen groter naarmate ze ouder worden. Grote gezinnen en gezinnen met oudere kinderen gaan er in het nieuwe systeem dus op achteruit.”

Gelukkig zijn er een aantal sociale toeslagen voor gezinnen met een laag inkomen. Die blijven wel aan 2% geïndexeerd. “Maar ze zijn relatief beperkt,” weet De Norre. “Het basisbedrag is ongeveer 170 euro per maand. De toeslagen maximaal 84 euro. Voor het ACV is het dus vooral het basisbedrag dat aangepast moet worden. Bovendien blijkt dat de grenzen voor die toeslagen zo scherp zijn dat een indexering van je loon er al voor kan zorgen dat je die sociale toeslag verliest. En dan ben je natuurlijk al helemaal geen stap vooruit. Dan hou je nog minder over dan je voordien had.”

Auteur: Jan Deceunynck |  Afbeelding: Davien Dierickx