De sector waarin je werkt, staat op je loonfiche of contract aangeduid als paritair comité (PC), gevolgd door een cijfercode.

PC 227 | Audiovisuele media: Alle lonen worden met 2% verhoogd (A)

PC 309 | Beursvennootschappen: Vorige lonen x 1,008726 (M)

PC 310 | Banken: Vorige lonen x 1,0088 (S)

PC 315.02 | Luchtvaartmaatschappijen: Alle lonen worden met 2% verhoogd (A)

PC 331 | Buitenschoolse kinderopvang: Alle lonen worden met 2% verhoogd (R)

(A) De aanpassing geldt voor de schaallonen en de reële lonen.

(M) De aanpassing wordt berekend op het schaalloon. Het verschil tussen het reële loon en het schaalloon blijft behouden.

(R) De aanpassing geldt enkel voor de reële lonen.
De schaallonen wijzigen niet.

(S) De aanpassing geldt enkel voor de schaallonen. Zij geldt niet voor de reële lonen die hoger zijn dan de nieuwe schaallonen.