De voorbije maand was er heibel in zowel Lidl als Carrefour. Bij Lidl werd gestaakt omwille van de moordende werkdruk, in Carrefour bleven de schappen leeg door acties bij Kuehne+Nagel, de onderaannemer die voor de bevoorrading zorgt.

Beloftes niet waargemaakt

Bij Lidl gaat het om een conflict dat al enige jaren aansleept. Na een staking in 2018 over de oplopende werkdruk, stemde de directie toen in met extra personeel in alle vestigingen. Maar die belofte werd niet waargemaakt. Meer zelfs, de directie schroefde de afspraak terug en voorzag minder extra personeel dan eerst werd overeengekomen. Bovendien nam de druk op het personeel de voorbije jaren nog toe – niet in het minst door de coronacrisis. Tijd dus om de directie aan de gemaakte afspraken te herinneren.

“In 2018 kwam de directie van Lidl over de brug met een budget voor 42 extra uren in elke vestiging. Toen de directie van Lidl begin oktober die beslissing terugschroefde is de situatie ontploft en is het personeel in staking gegaan,” legt Koen De Punder van ACV Puls uit. “Met succes. Als resultaat van de staking zijn de 42 extra uren terug gegarandeerd. In filialen met veel ziekteverzuim worden bovendien nog extra uren toegekend.

Om tijdelijke druktepieken in filialen op te vangen, wordt ook de vliegende ploeg fors uitgebreid, van 140 naar 223 personeelsleden. Probleem is echter dat Lidl, net als andere ketens, er niet in slaagt die extra personeelsleden te vinden en aan te werven. Ze willen jobs nu aantrekkelijker maken door voltijdse contracten aan te bieden. De komende maanden zullen we dat vanuit de vakbond strikt mee opvolgen. Er zijn tot begin maart al twaalf vergaderingen voorzien om na te gaan of de directie deze keer doet wat ze belooft.”

 

“Toen de directie van Lidl begin oktober die beslissing terugschroefde is de situatie ontploft.”

 

Zwartepieten over bevoorradingsproblemen

Bij Kuehne+Nagel draait de discussie om de sluiting van de vestiging in Nijvel, waardoor 549 mensen hun job zouden verliezen. Niet alleen het personeel in Nijvel legde het werk neer, ook het personeel van transporteur SuperTransport sloot zich bij de staking aan. In afwachting van een degelijk sociaal plan voor de werknemers van Kuehne+Nagel werden de Carrefour-vestigingen dus nauwelijks bevoorraad en bleven de schappen leeg, tot grote frustratie van het lokale personeel.

“Ondertussen is de staking in Nijvel voorbij,” legt Wannes Gielis van ACV Puls uit. “Maar de problemen blijven. De bevoorrading van de Carrefourwinkels blijft stokken. Er is namelijk een groot tekort aan chauffeurs. Dat zie je heel duidelijk in Groot-Brittannië, maar ook hier wordt dat steeds meer een probleem. Ook in de logistieke bedrijven is er een nijpend personeelstekort. De directie van Kuehne blijft voorlopig op de vlakte over de mogelijke overheveling van werknemers uit Nijvel naar andere vestigingen.

Ze beweert dat het taalprobleem een overheveling niet evident maakt. Maar ondertussen zien we dat in de logistieke sector steeds meer werknemers uit Oost-Europa worden ingehuurd die nog veel minder Nederlands kunnen. Er blijkt bovendien ook wel wat loos tussen Carrefour en Kuehne+Nagel. Want terwijl in Nijvel haast geen goederen meer toekomen of worden verdeeld over de Carrefour vestigingen, is het in Kontich pompen of verzuipen. Carrefour en Kuehne+Nagel spelen de zwartepiet naar elkaar door, maar intussen is het personeel het slachtoffer van de malaise.”

Auteur: Jan Deceunynck |  Afbeelding: Shutterstock