Ben jij vandaag klaar voor je job van morgen?

Vorming en opleiding zijn cruciaal voor je job en je positie op de arbeidsmarkt. De technologie staat niet stil en digitalisering vindt steeds meer zijn weg naar de werkvloer. Maar ook voor je persoonlijke ontwikkeling is opleiding belangrijk.

Twee jaar geleden maakten werkgevers en vakbonden in PC 200 al afspraken over je recht op vorming. Het nieuwe voorstel tot sector­akkoord, dat bij het ter perse gaan nog formeel moest worden goedgekeurd, bevestigt die afspraken. “Zowel de werkgevers als de minister hebben aangegeven dat vorming en opleiding enorm belangrijk zijn,” zegt Elke Maes van ACV Puls. “Maar van zodra we er tijdens de onderhandelingen over begonnen, trokken de werkgevers hun handen terug. Maar we zijn blijven doorzetten.”

Waarom moeten ook werkgevers inzetten op vorming en opleiding?

ELKE MAES: Ook voor hen is het van groot belang dat ze hun mensen klaarstomen om hun job ook morgen te kunnen invullen. Vaak maken ze studies over hoe jobs er in de toekomst zullen uitzien. Het is dan logisch dat ze hun mensen opleiden om aan die profielen te beantwoorden.

Is er een verschil tussen kleine en grotere bedrijven?

ELKE MAES: Ja, en die zijn groot. In grote ondernemingen loopt het meestal vrij goed. In de kleinere bedrijven, de kmo’s, is het heel wat moeilijker. Daar gaan we de komende maanden heel erg op inzetten.

 

“Zowel de werkgevers als de minister hebben aangegeven dat vorming en opleiding enorm belangrijk zijn” 

 

Wat zijn de voordelen van een goed akkoord?

ELKE MAES: Een goed akkoord is een win-win voor werknemers én werkgevers. Het personeel voelt zich sterker. Ze zijn minder bang om hun job niet meer aan te kunnen en ontslagen te worden. Voor de werkgever zit het voordeel van goed opgeleide werknemers in betere bedrijfsresultaten.

Waarop hebben werknemers uit PC 200 recht?

ELKE MAES: In bedrijven met meer dan 20 werknemers heeft elke voltijdse werknemer in de periode 2022-2023 recht op 6 opleidingsdagen. In een bedrijf met 10 tot 20 werknemers gaat het over 4,5 dagen. In bedrijven met minder dan 10 werknemers, heeft elk personeelslid recht op 4 opleidingsdagen. Welke opleiding je kan volgen, zet je best in een concreet opleidingsplan. Daar kan ACV Puls heel wat hulp bij bieden.

Waar kunnen werknemers van PC 200 terecht voor opleidingen?

ELKE MAES: Daarvoor spreken ze best hun werkgever aan. In PC 200 biedt Cevora, een hele reeks opleiding aan. Je vindt alles over hun aanbod en je recht op opleiding op www.cevora.be of op de pagina’s over PC 200 op www.acv-puls.be.

Auteur: Tom Van Aken |  Afbeelding: Shutterstock