Vakbondspremie non-ferro (PC 224)

In de sector van de non-ferrometalen (paritair comité 224) is er een vakbondspremie van 110 euro. De premie wordt uitgekeerd van 27 april tot 31 juli 2021.

Voor de bedienden en kaderleden bij Umicore, Aurubis en Nyrstar is er een eigen bedrijfspremie. De premie geldt alleen als je je uiterlijk op 31 maart 2021 lid was van ACV Puls.

Om de vakbondspremie voor non-ferrometalen te ontvangen, moet je in 2020 minstens één maand lang in de sector hebben gewerkt. Langdurig zieken worden gelijkgesteld. Gepensioneerden en bruggepensioneerden hebben recht op de premie als ze in 2020 nog minstens één maand lang effectief gewerkt hebben.

De premie geldt alleen als je uiterlijk op 31 december 2020 lid was van ACV Puls. Je moet ook in orde zijn met de betaling van je bijdragen op het ogenblik dat de premie wordt uitgekeerd. Het geld wordt uitbetaald op basis van een origineel attest dat je ontvangt van de werkgever. Je moet het ingevulde attest bezorgen aan je ACV Puls-secretariaat.

Vakbondspremie Distributie (PC 202, 311 en 312)

Wie lid is van ACV Puls, krijgt jaarlijks 145 euro terug van de betaalde bijdragen. Voor wie een verminderde bijdrage betaalt of wie met SWT of brugpensioen is en de pensioenleeftijd nog niet heeft bereikt, bedraagt de vakbondspremie 72,5 euro.

Eind mei of begin juni krijg je van je werkgever een attest bij je loonfiche van de maand mei. Bezorg de beide luiken van dit attest, goed ingevuld en voorzien van je bankrekeningnummer en handtekening, aan het ACV Puls-secretariaat van je woonplaats. De premie wordt betaald van 15 juni tot 30 september.

Vakbondspremie Diensten en organismen voor technische controle (PC 219)

Tussen 1 juni en 31 juli 2021 wordt aan de gesyndiceerde bedienden uit de diensten en organismen voor technische controle (paritair comité 219) de vakbondspremie uitbetaald. Die bedraagt 145 euro.

Om recht te hebben op de premie moet je in 2020 minstens één maand in dienst zijn geweest.

Bezorg je ingevulde en ondertekende attest aan je vakbondsafgevaardigde of aan je ACV Puls-secretariaat om je premie te ontvangen.

Vakbondspremie Ziekenhuizen, ouderenzorg, wijkgezondheidscentra (PC 330)

De vakbondspremie voor werknemers uit de privé-ziekenhuizen, psychiatrie, ouderenzorg en revalidatiecentra bedraagt voor leden die een volledige vakbondsbijdrage betalen, 110 euro. Voor leden die de verminderde bijdrage betalen is het 55 euro. De premie wordt uitbetaald tussen 1 juli en 30 september 2021.

Kijk even na of je gegevens juist zijn en bezorg het attest ter betaling aan ACV Puls. Dat kan op één van de volgende manieren:

• Ofwel overhandig je het ondertekend attest aan een ACV Puls afgevaardigde op je werk;

• Ofwel verzend je het ondertekend attest naar het plaatselijk ACV Puls kantoor in je regio, het adres kan je vinden op de achterzijde van je attest;

• Ofwel gebruik je deze link: www.hetacv.be/vakbondspremie-nonprofit

Op een invulscherm wordt dan gevraagd om een aantal gegevens in te vullen die op het attest staan. Hou het attest dus best bij de hand. Nadien druk je op ‘verzenden’. Je ontvangt dan een ontvangstbevestiging.