Werknemers willen beter loon, kwalitatieve jobs en leefbare combinatie werk en gezin

Actiedag 25 februari geeft duidelijk signaal

In ons vorige Puls Magazine vroegen we je mening. En of we die kregen! Jullie lieten ons massaal weten wat jullie willen dat er op tafel komt bij de IPA-onderhandelingen over hun loon- en arbeidsvoorwaarden. Weinig verbazend staat een verhoging van de koopkracht met stip op de eerste plaats in het werknemersrapport dat we uit de bevraging distilleerden.

Wat betekent een loonstijging met 0,4% voor jouw portemonnee?

Het zal wel zijn!
Na jaren van loonmatigingen, is het tijd om opnieuw een stap vooruit te zetten. Werknemers verdienen erkenning voor hun essentiële bijdrage aan de economie. Zeker in een periode waarin velen zich in bochten hebben gewrongen om hun bedrijf flexibel door de coronacrisis te loodsen.
Maar de werkgevers en de regering laten ons opnieuw weinig ruimte. Volgens hen kan er maximaal 0,4% bijkomen. Wat dat concreet betekent, lees je in deze tabel.

Er zal druk nodig zijn om méér te kunnen doen. Daarom voeren we op 25 februari nationaal actie. Coronaproof, uiteraard. Geen grote betogingen. Maar via vele lokale en online initiatieven willen we wél massaal onze stem laten horen.

Lees meer over de actiedag en het werknemersrapport op http://www.wemakenhetbeter.be

Coronacrisis

Het grote argument dat de werkgevers deze keer naar voor schuiven om vooral niet aan de lonen te tornen, is uiteraard de coronacrisis. Toegegeven, die is inderdaad reëel. Maar die weegt geenszins overal even zwaar door. In een aantal sectoren is de impact op omzet zeer beperkt. Of gaan bedrijfswinsten er zelfs op vooruit en worden mooie uitkeringen aan aandeelhouders uitgekeerd. We hebben het dan niet alleen over de farmaceutische sector, maar ook over pakweg voedingswinkels en dienstenbedrijven. Het is niet ernstig om dan op basis van de reële problemen in een aantal sectoren en bedrijven alle werknemers in een streng minimaal keurslijf te wringen.

Werknemers hebben zich de voorbije maanden dubbel geplooid om het bedrijf ‘up and running’ te houden. Heel wat werknemers stonden in de vuurlinie, voor en achter de schermen. Die verdienen voor die inzet best wel waardering. Meer dan ooit zelfs. Anderen hebben veel inkomen verloren door tijdelijke werkloosheid, die de werkgever niks gekost heeft. Is het zo gek om te vragen om die periode af te sluiten met een blijk van waardering? De koopkracht verhogen in tijden van crisis is net cruciaal, voor werknemers én economie.

Bijkomende reden om toch over loonsverhogingen te mogen praten, is de return voor de staatskas en de sociale zekerheid. Op hogere lonen wordt meer afgedragen. En op een moment dat de overheid en de sociale zekerheid naar financiële adem happen, willen we dit argument zeker niet over het hoofd zien. Een loonsverhoging geeft de economie zuurstof.

Wat bleek uit de bevraging?

In totaal gaf 96% van de respondenten aan dat hun inkomen omhoog moet. Een duidelijke prioriteit. Het was niet voor iedereen de grootste prioriteit, maar het onderstreept wel de urgentie van een loonsverhoging.

Binnen de groep die inkomen prioritair vindt, is de roep om een hoger brutoloon het hoogst. Maar daarnaast willen ze ook hogere vergoedingen bij (tijdelijke) werkloosheid en een betere vergoeding van de kosten voor thuiswerk. Of is het alle dagen ‘dikketruiendag’ voor thuiswerkers? Daarover lees je meer in het artikel op pagina 8 van dit Puls Magazine.

Betere afspraken rond thuiswerk staan ook hoog op het verlanglijstje van de respondenten die de combinatie van werk en gezin als eerste bekommernis aanhaalden. Arbeidsherverdeling via minder werkuren of bijkomende vakantiedagen scoren ook hoog. En de oudere werknemers binnen die groep pleiten daarnaast ook voor betere eindeloopbaanperspectieven. Landingsbanen om het werk vol te houden en een lagere pen­sioenleeftijd. Die twee maat­regelen kunnen op de werkvloer ook kansen creëren voor jongeren.

Tot slot en zeker niet minder belangrijk is dat de respondenten, om hun jobkansen te vergroten, vragen naar bijkomende opleidingskansen, betere afspraken bij herstructureringen en stabielere contracten.

Lees er meer over in het werknemersrapport op http://www.wemakenhetbeter.be

 

Auteur: Jan Deceunynck | Foto: Shutterstock