Uitbetaling vakbondspremies

Voedingnijverheid – PC 220

Vanaf november 2020 krijgen de gesyndiceerde bedienden uit de voeding hun vakbondspremie. De premie bedraagt maximaal 145 euro. Het precieze bedrag is afhankelijk van het aantal gewerkte dagen en de duur van het lidmaatschap.
Om recht op de vakbondspremie te hebben, moet aan enkele voorwaarden worden voldaan. Zo moet je tussen 1 april 2019 en 31 maart 2020 minstens elf dagen gewerkt hebben in een onderneming die valt onder het paritair comité voor de bedienden uit de voeding (PC 220). Ook moet je ten laatste op 1 maart 2020 lid zijn van het ACV en nog altijd aangesloten zijn op het ogenblik van de uitbetaling. In orde zijn met de betaling van de ledenbijdrage is ook vereist.

De premie wordt gestort op de rekening van de rechthebbende. Uitbetaling in cash of via circulaire cheque is niet mogelijk. De rechthebbende moet zijn of haar attest ingevuld en ondertekend terugsturen naar het plaatselijke ACV-Puls-secretariaat.

Interim – PC 322

Een uitzendkracht die recht heeft op een eindejaarspremie en lid is van een vakbond, krijgt ook een vakbondspremie. Die bedraagt nu 104 euro per jaar. De vakbondspremie wordt samen met de eindejaarspremie uitbetaald (einde van het jaar).

Socio-culturele sector – PC 329

In de socio-culturele sector (PC 329) krijgen de gesyndiceerde werknemers een vakbondspremie van 86,76 euro uitbetaald als ze de volledige vakbondsbijdrage betalen. Wie de bijdrage voor deeltijdse werknemers betaalt, krijgt een premie van 43,38 euro.
Om recht te hebben op de premie moet je ten laatste op 1 april 2020 bij de vakbond aangesloten zijn. Je moet ook minstens één dag in de sector gewerkt hebben tussen 01/01/2020 en 31/12/2020. Uiteraard moet je ook in orde zijn met de betaling van de vakbondsbijdrage op het ogenblik van de uitbetaling.
De tewerkstellingsattesten die recht geven op de premie, moeten ingevuld en ondertekend worden terugbezorgd aan je plaatselijke ACV-Puls-secretariaat. De uitbetaalperiode  loopt tot 31/03/2021.