Werk mee aan het werknemersrapport van ACV Puls

In 2021 gaan we voor beter. Niet alleen in de strijd tegen corona, maar ook op de werkvloer. Dit jaar wordt immers onderhandeld over je loon- en arbeidsvoorwaarden voor de komende jaren. Die buitenkans willen we niet laten liggen.

Daarvoor vragen we jouw mening. Wat is volgens jou voor verbetering vatbaar? Waar lig jij wakker van? Welke werkthema’s verdienen het meeste aandacht op de onderhandelingstafel?

Samen maken we het beter!

2021 is een jaar waarin we staps­gewijs kunnen sleutelen aan je inkomen, de balans tussen je werk en privéleven en de kwaliteit van je loopbaan. Een eerste stap zetten we tijdens de nationale onderhandelingen voor een interprofessioneel akkoord (IPA). Daarna verhuizen de onderhandelingen naar de beroepssectoren om uiteindelijk te landen in concrete afspraken in het bedrijf waar je werkt. Waar vind jij dat die onderhandelingen over moeten gaan? Laat het ons weten. Want jouw input is voor ons ongelooflijk belangrijk.
Het IPA vormt de basis voor de verbeteringen. Daarin bepalen werknemers en werkgevers het grote kader waarbinnen de sectoren en bedrijven verdere afspraken mogen maken. Het IPA omvat een loon­akkoord, maar ook afspraken over de optrekking van het minimumloon, (einde)loopbaanregelingen, kwaliteit van werk, mobiliteit, betere jobs voor starters… Heel wat werknemers werken in kleinere deeltijdse jobs of onzekere statuten. Daarmee komaf maken is voor ACV Puls een absolute prioriteit. We willen ook een goed afsprakenkader voor telewerk en het recht om te ontkoppelen, zeker nu telewerk structureel ingang heeft gevonden voor heel wat werknemers. Voor velen wordt het ongetwijfeld (deels) een blijver.
Daarnaast willen we ook kunnen onderhandelen over lonen, niet in het minst in bedrijven en sectoren die op volle toeren draaien en ook nog mooie winsten neerzetten.

Werknemers in de vuurlinie

De werknemers in de zorg stonden en staan nog steeds in de vuur­linie. Dankzij het straffe actiesignaal van werknemers en vakbondsmilitanten van de Witte Woede hebben de onderhandelaars van ACV Puls het applaus kunnen verzilveren. De koopkracht van het personeel in de zorgsector gaat er meer dan verdiend een stapje op vooruit. Kwaliteit van werk en extra jobs staan nog op de agenda van de onderhandelaars in de regionale zorgsectoren!
Maar ook werknemers in andere sectoren staan in de vuurlinie. Voor ons is elke werknemer essentieel.

Betere bescherming bij jobverlies

Herstructureringen zijn aan de orde van de dag. Werknemers belanden in een carrousel van ontslagen en overnames die uitdraaien op een faillissement. Er is nood aan een betere bescherming van werknemers. Is het logisch dat bedrijven winsten wegsluizen en tegelijk overgaan tot ontslagen om aandeelhouders tevreden te stellen? Is het ethisch dat werknemers de dupe zijn van frauduleuze praktijken zoals onlangs nog bij FNG en Megaworld? Is het goed te praten dat een bedrijf dat overheidssteun krijgt, toch overgaat tot ontslag zonder daarvoor rekenschap te moeten geven. En waarom kan Ryanair ook telkens wegkomen onder de Belgische wetgeving?
Voor ACV Puls moet er een gelijk speelveld zijn en straffere bescherming komen voor werknemers! ‘Duurzame bedrijfsvoering’ dient krachtig afgedwongen te worden. En staatssteun terugvorderen bij collectief ontslag is in vele gevallen billijk.
Opleiding wapent werknemers bij jobverlies. Het versterkt je competenties en kansen op een toekomstige job, binnen jouw bedrijf of elders. Dat is ook een verantwoordelijkheid van werkgevers. Werknemers verdienen een permanent recht op opleiding vanwege hun werkgever.

Jong en oud slaan de handen in mekaar!

Eindeloopbaanregelingen en arbeidsherverdeling zijn noodzakelijk om een antwoord te bieden op een herstructureringsgolf in crisistijd. Ze zijn bovendien een hefboom voor het creëren van jongerenjobs.
Ze bieden jongeren een eerlijk perspectief aan de start aan hun loopbaan en ouderen aan het einde daarvan. Daarom zijn afspraken over eindeloopbaanregelingen, arbeidsherverdeling en vervanging bij loopbaanonderbreking een stevige handdruk tussen jong en oud.

Wij gaan actief aan de slag met jullie werknemersrapport

ACV Puls werkt aan een werk­nemersrapport over de thema’s die werknemers belangrijk vinden. We willen ook jouw stem horen. Laat ons weten wat jouw prioriteiten zijn via de bevraging die je vindt op www.wemakenhetbeter.be ! Dan gaan wij actief aan de slag met het werknemersrapport: want samen maken we het beter!