Zorgsector: Met de IFIC-calculator van ACV Puls bereken je zelf je nieuwe loon

Sinds het begin van de coronacrisis stonden de zorgsectoren onder zware druk. De roep naar een betere en correctere verloning klonk steeds luider. Zoals je hierboven kan lezen, slaagden de vakbonden erin een grote stap vooruit te zetten in een nieuw sociaal akkoord.

Vanaf 2021 worden de nieuwe IFIC-lonen voor de volle 100% uitbetaald aan alle medewerkers van de zorgsector. Meer dan 80% van de werknemers gaan vooruit door in te stappen in IFIC. De anderen krijgen de garantie dat ze hun huidig loon kunnen behouden, met behoud van de toekomstige verhogingen (index, anciënniteit…)!
De invoering zelf moet nog formeel uitgewerkt worden via cao’s, maar nu al is het zeker dat de IFIC-lonen voor 100% zullen ingevoerd worden vanaf 1 juli 2021 in de ziekenhuizen, diensten voor thuisverpleging, wijkgezondheidscentra en de diensten Bloed van het Rode Kruis. De werknemers uit de ouderenzorg, revalidatiesector, psychiatrische verzorgingstehuizen en beschut wonen krijgen hun nieuw loon vanaf 1 april 2021 met de eerste uitbetaling in juli 2021. De periode van april tot juni wordt dan betaald met een looncorrectie.

De overstap van 200.000 werknemers naar een nieuwe loonclassificatie is één van de grootste operaties in zijn soort. De bedoeling is dat op termijn iedere zorg­medewerker verloond wordt volgens deze nieuwe functieclassificatie. Die houdt rekening met de inhoud van de functie, de taakbelasting, de kennis die nodig is, de vaardigheden die men moet hebben en de omgevingsfactoren van de functie.
ACV Puls heeft een eenvoudige calculator gemaakt. Daarmee kan je, in de meeste gevallen, vlot berekenen wat het nieuwe barema voor jou betekent. Je vindt de calculator op https://ific100.wittewoede.be.

Je kan er je oude en je nieuwe loonsituatie vergelijken door je huidig situatie in te vullen. Als je alle parameters hebt ingegeven, krijg je een mooi overzicht en kan je in een grafiek zien of je voordeel doet of niet. Heb je vragen? Raadpleeg dan zeker de rubriek ‘veelgestelde vragen’
De calculator geeft enkel een indicatie van je nieuwe loon. De komende maanden zal je van je werkgever ook een ‘officiële’ berekening krijgen. Als je in 2018 of 2019 nog niet was ingestapt in de nieuwe loonbarema’s, kan je op basis van die berekening kiezen om al dan niet alsnog in te stappen. Natuurlijk kan je altijd terecht bij je vakbondsafgevaardigde van ACV Puls om je te helpen bij je keuze.

Auteur: Wim Hardy