ACV eens te meer de grootste vakbond

Sociale verkiezingen bevestigen verhoudingen

Mogen we je nog eens bedanken? Dankzij jouw stem werd het ACV opnieuw afgetekend de sterkste vakbond in ons land. In de ondernemingsraden en comités halen we zelfs meer stemmen dan de andere vakbonden samen. En dat maakt ons toch wel een beetje trots. Het toont dat de weg die we samen met jullie bewandelen, gewaardeerd wordt en resultaten oplevert. De komende jaren zullen we daarom op dezelfde manier goed blijven luisteren waar jij en de collega’s van wakker liggen. En van daaruit werken aan concrete verbeteringen: in overleg als het kan, strijdbaar als het moet.

De algemene cijfers laten weinig verschuivingen zien in de verkiezingsresultaten. Ze tonen dat het ACV een absolute meerderheid haalt met 55,71% van de mandaten in de ondernemingsraden en 57,5% in de comités voor preventie en bescherming. Daarmee is het ACV over de hele lijn de absolute koploper. Ook ACV Puls lijkt zijn sterke positie te behoudt of nog versterkt. “De cijfers zijn nog niet volledig,” stelt Veerle Verleyen, adjunct algemeen secretaris van ACV Puls. “Maar het lijkt er sterk op dat onze aanpak gesmaakt wordt. Sociale verkiezingen win je door dicht bij je collega’s op de werkvloer te aanwezig te zijn, naar hun bekommernissen te luisteren en daarnaar te handelen. Zo maken we ons vakbondsmandaat zichtbaar en tastbaar voor onze collega’s”.

Sectoren en doelgroepen

In sommige sectoren zijn de verschillen groter en gaat het ACV er nog meer op vooruit. In de non-­profit zetten het ACV opnieuw een stap vooruit, legt algemeen sectorcoördinator Mark Selleslach uit. “Met 72,5% van de mandaten in de OR en 72,7% van de mandaten in de CPBW zijn we niet alleen veruit de grootste, we zijn ook nog gegroeid. Ten opzichte van de sociale verkiezingen van 2016 gaat het om een vooruitgang met respectievelijk 1,27 % en 1,41 %. De resultaten zijn een bijzonder positief signaal van erkenning en vertrouwen in onze werking!”

In de financiële sector ziet algemeen sectorcoördinator Elke Maes vooral vooruitgang in de kmo’s. “In de grote ondernemingen blijven we status quo, maar in de kleinere merken we dat steeds meer collega’s de weg naar het ACV vinden. In de kleine verzekeringsbedrijven gaan we tot 8 procent vooruit. We hebben de voorbije jaren sterk ingezet op nabijheid en bereikbaarheid op de werkvloer. En dat wordt geapprecieerd. Ook in de dienstensector doen we het goed. In de comités winnen we 4%. In de ondernemingsraden blijven we stabiel op 50%.”

In de distributiesector wordt een licht verlies in de voedingswinkels ruim gecompenseerd in de niet-voedingswinkels, legt sectorcoördinator Kristel Van Damme uit. “Samen met onze Franstalige collega’s van CNE hebben we meer dan de helft van de mandaten binnengehaald. We hebben keihard ingezet op onze communicatie in de niet-voedingswinkels. Niet eenvoudig, want de winkels liggen verspreid over het hele land. Maar op deze manier zullen we het binnen 4 jaar nog beter doen, daar ben ik van overtuigd!”

Ook in de industrie is er reden tot tevredenheid, stelt sectorcoördinator Philippe Bervoets. “Het ACV blijft de toonaangevende vakbond voor bedienden en kaderleden in de industrie. We doen het zelfs nog wat beter dan in 2016. Van elke 3 mandaten In Vlaanderen en Brussel gaan er 2 naar kandidaten van ACV Puls. Met als uitschieter de controleorganismen waar we 80 procent van de mandaten in ondernemingsraad en comité behalen.”

Ook bij de kaderleden zet het ACV opnieuw een stap vooruit. Het ACV stijgt naar 51,81%. “Het doet deugd dat opnieuw zoveel ACV kaderkandidaten verkozen zijn door hun collega’s. Sinds 2000 is het aandeel verkozenen op een ACV kaderkieslijst onafgebroken gegroeid. Meer dan de helft van alle verkozen kaderleden stond op een ACV-lijst. Opmerkelijk is ook dat veel meer kaderleden hun stem hebben uitgebracht dan bij vorige sociale verkiezingen.”

Vernieuwing, verjonging en vervrouwelijking

Met deze verkiezing lanceerde het ACV heel wat nieuwkomers. Bij de 59.752 kandidaten waren er 25.576 nieuwe gezichten. Dat is een aardige vernieuwing, maar tegelijk ook het behoud van een pak ervaring. Bij die nieuwkomers is ruim 56% jonger dan 45 jaar. En ook in het totaal­cijfer zaten 4 op de 10 ACV-kandidaten onder die leeftijdsgrens. Dat betekent een forse injectie van jonge inzichten in het vakbondswerk.
Het ACV levert daarnaast ook een historisch groot aantal vrouwelijke verkozenen. Meer dan 40% van de ACV-verkozenen zijn vrouw. Dat zijn er evenveel als in het parlement en meer dan in de gemeenteraden. We zetten dus opnieuw een stap naar een meer evenwichtige vertegenwoordiging in het overleg.

Auteur: Jan Deceunynck | Foto: BelgaImage