Respect voor oudere werkzoekenden
S.M. – Via mail

Als werkloze 55-plusser werd ik vorige week door VDAB opgebeld voor een opvolgingsgesprek. Dat ik liever afstand hou wegens covid-19, was voor de bemiddelaar geen argument. Dan moet ik maar andere betalers vinden, luidde het antwoord. Shockerend.
Ondanks een jaar outplacement in 2017 en tijdelijke jobs in 2018, 2019 en 2020 ondervind ik als 57-jarige zeer veel problemen om aan een sollicitatiegesprek te komen.
Zo goed als alle vacatures verlopen via interimkantoren. Ik ontvang zo goed als geen antwoord als ik online solliciteer. Je weet dus gewoon nooit wat je goed of minder goed doet, waar je moet bijschaven. Ben ik te oud, te duur, te onervaren, te taal-onkundig, te.. ik weet niet meer wat? Ik heb altijd gewoon gewerkt, mijn bijdrage geleverd, mij geïnvesteerd, mijn inzet en toewijding uitgedragen.
Het feit dat ik al 25 jaar voor mijn ouders zorg, en nu ook in de bubbel zit van mijn alleenwonende niet zorgbehoevende 93-jarige moeder, betekende dat ik dan maar als mantelzorger verder moest. Want een werkloosheidsuitkering dient daar niet voor! Mantelzorg wordt nauwelijks vergoed. Iemand beschermen wordt gewoon weggelachen.

Ik ben ten einde raad, en weet niet hoe dit verder moet. Ik wil zo graag werken, geapprecieerd worden voor mijn jaren inzet, mijn ervaring en wat ik nog te bieden heb, met een daarbij passende verloning. Ik heb nooit gevraagd om in deze situatie te belanden. Het is zo frustrerend om op zo’n manier benaderd te worden, alsof ik een profiteur ben!

 

Wil jij graag je mening kwijt over één van de artikelen of berichten in jouw ledenblad? Of zijn er andere gebeurtenissen in de actualiteit die je sterk bezig houden? Alle interessante lezersreacties zijn erg welkom. We kunnen alleen brieven publiceren als we de naam en het adres van de schrijver (m/v) kennen. In principe vermelden we de initialen van de schrijver en zijn of haar woonplaats. Op uitdrukkelijk verzoek kunnen we die informatie weglaten. Soms moeten we een brief inkorten zonder aan de essentie ervan te raken. En als we een brief afdrukken wil dat niet automatisch zeggen dat de redactie het eens is met alles wat erin staat.

Je lezersbrief wordt hier met interesse gelezen: Redactie Puls Magazine, Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen.

E-mailen kan uiteraard ook: communicatiedienst.acv-puls@acv-csc.be