Afgelopen voorjaar werd de procedure opgestart voor toekenning van de eretekens van de arbeid voor de sector van de private sociale organismen (ziekenfondsen, kinderbijslagfondsen, vakbonden, paritaire overlegorganen, werkgeversorganisaties, sociale secretariaten, …).
Omwille van Covid-19 werd de uiterste indiening van kandidaturen uitgesteld tot 30 september. Normaal kunnen kandidaten zichzelf voordragen voor een eventueel ereteken. Deze keer wordt de procedure verruimd en kan je ook collega’s voordragen die op een positieve manier opvielen door hun bijzondere inzet, capaciteiten of realisaties.

Kandidaturen kunnen nog worden ingediend tot 30 september.

Meer info over de procedure vind je op https://iret-kiea.be/procedures/private-sociale-organismen/?lang=nl