Vlaams economisch relancecomité
P.D. – via mail

De Vlaamse regering richtte een Vlaamse Economisch Relancecomité op. Jambon noemde de leden ervan “onafhankelijke experts”. Waarschijnlijk een Jambon-grapje want het comité is samengesteld uit louter neoliberalen die als doelstelling het vrijwaren van de winst hebben en voor wie het aantal slachtoffers louter collateral damage is. Ik twijfel of er ook maar iemand uit die groep geen lid is van VOKA of UNIZO. Tot daar de onafhankelijkheid. De mensen die de economie écht recht houden (de werkmensen) en die en passant onze levens redden (de zorgmedewerkers) en die door de vakbonden worden vertegenwoordigd, mogen niet meedoen.

Het zou mooi geweest zijn indien er experten in dit comité zouden zitten die niet terug willen naar business as usual maar onze economie geleidelijk willen hervormen. Dat zou kunnen door bv. de productielijnen te verkorten en meer ecologisch te produceren en door vitale producten zoals beschermende kledij, gels, mondmaskers, vaccins zelf te gaan produceren. Ook zouden bedrijven verplicht kunnen worden om buffers aan te leggen zodat ze niet om de haverklap om steun bij de belastingbetaler moeten aankloppen. De werknemers doen dat d.m.v. de sociale zekerheid die ze met een (groot) deel van hun loon financieren. Het bedrijfsleven socialiseert de verliezen privatiseert de winsten. Dat moet een keer stoppen want duwt ons in een recessie.

Wil jij graag je mening kwijt over één van de artikelen of berichten in jouw ledenblad? Of zijn er andere gebeurtenissen in de actualiteit die je sterk bezig houden? Alle interessante lezersreacties zijn erg welkom. We kunnen alleen brieven publiceren als we de naam en het adres van de schrijver (m/v) kennen. In principe vermelden we de initialen van de schrijver en zijn of haar woonplaats. Op uitdrukkelijk verzoek kunnen we die informatie weglaten. Soms moeten we een brief inkorten zonder aan de essentie ervan te raken. En als we een brief afdrukken wil dat niet automatisch zeggen dat de redactie het eens is met alles wat erin staat.

Je lezersbrief wordt hier met interesse gelezen:
Redactie Puls Magazine, Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen.
E-mailen kan uiteraard ook:
communicatiedienst.acv-puls@acv-csc.be