Vakbondssolidariteit nodig om de economie opnieuw op gang te krijgen

Het coronavirus raakt werknemers in de hele Europese Unie. De impact in elk land hangt af van de kwaliteit van de gezondheidszorg en de sociale bescherming. In eerste instantie gingen de nationale vakbonden in eigen land aan tafel zitten met werkgeversorganisaties en overheid om extra garanties voor gezondheid en inkomen van werknemers te krijgen. In tal van sectoren formuleerden Europese vakbonden en werkgeversverenigingen gemeenschappelijke aanbevelingen aan de Europese en nationale overheden.
Ook de Europese Commissie schoot in actie en nam maatregelen om 100 miljard euro aan leningen te kunnen verstrekken voor de zwaarst getroffen landen. Zo kunnen werknemers een inkomen ontvangen en kunnen bedrijven hun personeel in dienst houden. Kortom, nationaal en Europees vakbondswerk gingen hand in hand in de zoektocht naar oplossingen.
Voor een herlancering van de economie op lange termijn blijft dit nodig. Sectoren en toeleveringsketens van bedrijven kennen geen landsgrenzen. Via het uitwisselen van goede ervaringen, politieke lobbywerk en sociaal overleg werken Europese en nationale vakbonden samen aan een positief toekomstverhaal.

Meer info: www.etuc.org