‘Mobiliteitsbudget’ is nog weinig bekend bij werknemers

Regeling ‘cash for cars’ wordt stilaan opgedoekt

Het Grondwettelijk Hof heeft in januari het systeem van de mobiliteitsvergoeding, beter bekend als de ‘cash for cars’-regeling, vernietigd. De rechters oordeelden dat er qua loon sprake was van discriminatie op het vlak van sociale zekerheid en fiscaliteit. Deze regeling, die overigens weinig succes oogstte, leidde ook niet tot minder lange verkeersfiles. En juist dat wilde de regering-Michel bereiken.

Krijg je nu al een mobiliteitsvergoeding? Dan zal dit systeem uitdoven tegen 31 december 2020. Tot die datum blijft het gunstig sociaal en fiscaal statuut behouden. Maar vanaf januari 2021 is het definitief gedaan. Of er iets nieuws in de plaats zal komen, zal afhangen van de federale regering.
Wat kan een alternatief zijn voor je mobiliteitsvergoeding? Opnieuw een bedrijfswagen nemen. Of werken met een andere regeling, die van het federale mobiliteitsbudget. Een andere optie: overschakelen naar een bruto premie ter compensatie.
Opvallend is dus dat maar weinig werknemers kozen voor ‘cash for cars’. Minister van Sociale Zaken Maggie De Block had het over 0,175% van de werknemers.

Wat doe je met een budget?

ij een mobiliteitsbudget kan je de totale kosten van een bedrijfswagen – we hebben het niet over dienstwagens – omzetten in een budget. Deze centen moeten dan worden gebruikt om verplaatsingen op een alternatieve manier te organiseren. Wie in dit systeem kiest voor een alternatieve auto, moet ervoor zorgen dat die in ieder geval milieuvriendelijker is.
Momenteel is iets meer dan 0,01% van de werknemers overgeschakeld naar het mobiliteitsbudget, dat pas in 2019 werd mogelijk gemaakt. Het systeem is nog niet echt bekend, werknemers bieden het ondanks hun oorspronkelijk enthousiasme nog niet veel aan, alternatieven zoals elektrische auto’s zijn vaak te duur. Wat speelt nog mee? Het vergt veel administratie voor de werkgever, en bij langlopende leasingcontracten is er een boete wanneer het contract vroegtijdig wordt stopgezet. Op dit ogenblik zijn 9 op de 10 werknemers nog niet bereid om hun bedrijfswagen in te ruilen.

Fileleed

Het is dus afwachten hoe het gebruik van het mobiliteitsbudget in de komende jaren zal evolueren. Ook op dit systeem is er kritiek te horen. Zolang werknemers kunnen kiezen voor een alternatieve auto, zullen de files niet krimpen. Het Federaal Planbureau berekende dat een salariswagen 6.000 tot 12.000 kilometers meer rijdt dan een privéwagen en verwees naar de eraan gekoppelde tankkaart. Die maakt volgens hen de wagen het aantrekkelijkste vervoermiddel. In een recente doctoraatsstudie van Toon Zijlstra (Universiteit Antwerpen) staat dat er een maximaal effect op de files zal zijn van 1%.

Zoeken naar alternatieven om de mobiliteit te verbeteren blijft dus de boodschap. ACV Puls pleit voor beter openbaar vervoer, betere verbindingen en meer afspraken over thuiswerk om te komen tot duurzame oplossingen. Er is ook nood aan een breder debat over mobiliteit dat tegemoet komt aan de noden van mensen en rekening houdt met het milieu.

Auteur: Frans Geerts | Foto: BelgaImage