Corona: samen komen we hier door!

Nooit eerder meegemaakt dat onze Belgische samenleving zo op de proef wordt gesteld. Het maakt niet meer uit wat je rang of stand is of wat je roots zijn. Hier moeten we samen door want we worden allemaal samen getroffen. Deze crisis creëert ook een soort harmonie. Met z’n allen tegen corona.
De maatschappelijke schade is enorm. Ouderen geïsoleerd, scholen met beperkte opvang en een gezondheidszorg die kreunt onder de druk van een virus waarbij werknemers en patiënten balanceren tussen veiligheid, verantwoordelijkheid en solidariteit.
Veel werknemers worden tijdelijk werkloos om economische redenen of wegens overmacht. Dit weegt op de inkomens van duizenden werknemers. In de horeca, in de luchtvaart, in de hele logistiek erom heen.
De distributie wordt ook getroffen, maar dan anders. Voedingswinkels noteren pieken en daar moet het personeel draaien als gekken alsof er geen bescherming nodig is voor deze werknemers. Je kan natuurlijk de winkels niet dichtsmijten want dat zou het (volkomen overbodige) hamstergedrag pas echt aanwakkeren. Non-foodbedrijven kijken dan weer aan tegen sluitingen van hun winkels.
In de gezondheidszorg moeten de werknemers paraat blijven om hun belangrijke werk te doen, terwijl veiligheid en bescherming ook voor hen een issue zijn. De genomen maatregelen moeten ervoor zorgen dat onze zorginstellingen de toevloed van patiënten aan kunnen.
In de industrie ontstaan toeleveringsproblemen. Moeten bedrijven hun activiteiten blijven spreiden over continenten? Zijn er geen lessen te trekken?
Hoe dit virus klein krijgen? Ons land heeft alvast één énorme troef: onze sociale zekerheid die werklozen, zieken en mensen met arbeidsongeschiktheid beschermt. Ook voor diegenen die onze sociale zekerheid niet genegen zijn, zou nu moeten duidelijk zijn dat we dit systeem absoluut moeten behouden en beter moeten financieren. Het ondermijnen of laten kapot gaan is géén optie.
Nu eerst het slagveld onder controle krijgen. Deze crisis leidt niet alleen tot ellende maar biedt ook kansen.
Als vakbonden verzekeren we nu mee dat de ondersteunende maatregelen voor de bevolking billijk worden georganiseerd. Onze dienstverlening doet haar uiterste best. Chapeau voor de duizenden militanten van ACV Puls die in hun bedrijf of instelling mee knokken.
In elke sector en elk bedrijf is overleg nodig. Met of zonder coronacrisis, werknemersrechten dienen altijd verdedigd. Overleg is op zijn plaats, en dat is ons handelsmerk. Hou je gezond en blijf solidair en verantwoordelijk. Helemaal Puls dus.

ACV heeft ook een antwoord op vele vragen van werknemers rond het coronavirus. Surf naar www.hetacv.be/coronavirus en kijk bij de rubriek FAQ.
We blijven bereikbaar via e-mail en telefoon.

Auteur: Stefaan Decock – Algemeen secretaris ACV Puls