Ryanair en CityJet

B.V. – per e-mail
Ik vind het geweldig dat de vakbond de werknemers van Ryanair in België heeft kunnen helpen met de strijd tegen het systeem van sociale dumping waarin zij werden gegijzeld. Tegelijkertijd wil ik graag opmerken dat een ander Iers bedrijf, CityJet, precies hetzelfde doet. Hun ‘modus operandi’ is juist dezelfde, maar zij verschuilen zich achter de vlag van een grote luchtvaartmaatschappij.

CityJet werd in Frankrijk veroordeeld, samen met de luchtvaartmaatschappij waarvoor zij vluchten uitvoerden, Air France. Op internet zijn veel berichten te vinden over die zaak.
In ons land was CityJet betrokken bij de teloorgang van VLM. Ze hebben hier ook gevlogen voor Brussels Airlines, mogelijk doen ze dat nog altijd. Bij Brussels Airlines weten ze maar al te goed wat er allemaal aan de hand is met CityJet. Managers van CityJet gebruiken of gebruikten zelfs kantoren in de gebouwen van Brussels Airlines.
Ondertussen is Air Antwerp opgericht, een initiatief dat sterk doet denken aan het verdwenen VLM. Er werden bemanningsleden aangeworven via de firma Nobox, een bedrijf dat is gelinkt aan één van de eigenaars van CityJet. Nobox behandelt de aangeworven personeelsleden verre van fraai, en dat is zachtjes uitgedrukt. In Frankrijk heeft de vakbond CGT zelfs weet van verhalen waarbij CityJet gewezen werknemers blijft achtervolgen met slechte referenties, waardoor deze mensen niet meer aan de bak komen in de luchtvaartsector.

Het zou fijn zijn als het ACV dit dossier grondig zou onderzoeken om deze praktijken aan te pakken.

Wil jij graag je mening kwijt over één van de artikelen of berichten in jouw ledenblad? Of zijn er andere gebeurtenissen in de actualiteit die je sterk bezig houden? Alle interessante lezersreacties zijn erg welkom. We kunnen alleen brieven publiceren als we de naam en het adres van de schrijver (m/v) kennen. In principe vermelden we de initialen van de schrijver en zijn of haar woonplaats. Op uitdrukkelijk verzoek kunnen we die informatie weglaten. Soms moeten we een brief inkorten zonder aan de essentie ervan te raken. En als we een brief afdrukken wil dat niet automatisch zeggen dat de redactie het eens is met alles wat erin staat.

Je lezersbrief wordt hier met interesse gelezen:
Redactie Puls Magazine, Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen.
E-mailen kan uiteraard ook: communicatiedienst.acv-puls@acv-csc.be