December is een mooie maand. Sinterklaas komt langs, de Kerstman zwaait met pakjes en met Oudjaar schitteren kleurrijke vuurpijlen over de aardbol, alsof we even met z’n allen de ellende van de wereld in de kast willen stoppen. We willen zeker de pret niet bederven maar er zal dit jaar al wat vroeger vuurwerk te zien zijn. De cultuursector, ondertussen ondersteund door meer dan 100 middenveldorganisaties, organiseert begin december ‘de VuurWerkWeek’.

Een originele manier om de besparingen aan te klagen die de Vlaamse minister-president Jan Jambon oplegt aan de cultuurwereld. Ook Beweging.net, ziekenfondsen, vakbonden en jeugdbewegingen als Chirojeugd Vlaanderen en Scouts en Gidsen Vlaanderen, het Minderhedenforum en Hart boven Hard zien de desastreuze plannen voor het middenveld als onverenigbaar met de intentie van de Vlaamse regering om te investeren in een ‘warm Vlaanderen’.
De besparingen en hun gevolgen worden stilaan overal duidelijker maar er is naar verluidt ‘inspraak’. Organisaties mogen onderling ruzie maken over de vraag hoe ze de miserie zullen verdelen en lukt dat niet, dan beslist de minister.
Zo wordt de politiek een wel erg eenvoudige stiel. De mechanismen zijn herkenbaar. Blijkbaar heeft het Vlaamse niveau niets geleerd uit de afstraffing van het federale beleid van de voorbije vijf jaar. Ook federaal zat N-VA bijna de hele tijd mee aan het stuur. Hoe dan ook, blabla wordt altijd doorprikt.
Maar er is hoop. In december start ook de procedure voor de sociale verkiezingen van 2020, en ook op dat punt hopen we op vuurwerk. De vakbonden gaan op zoek naar mensen die positief in het werk staan en ACV Puls wil elke sociale verkiezing aangrijpen om mensen aan te trekken die samen met hun collega’s de wereld van ‘werken en leven’ aangenamer willen maken. Hoe meer mensen zich hiervoor engageren, des te warmer worden de werkvloer en de samenleving.

ACV Puls wil dé positieve kracht bij uitstek zijn, die dialoog opzet mét en onder werknemers, met werkgevers en waar nodig met de politiek. Bedrijven die in een gezonde dialoog gaan met hun werknemers presteren beter. ACV Puls is hierbij dé bondgenoot bij uitstek en december is de maand waarin we deze verkiezingen op gang willen knallen.
Vuurwerk langs alle kanten dus, en als cultuur een basisvoorwaarde is voor een gezonde democratie, dan zijn sociale verkiezingen bij uitstek het feest van de democratie. We hopen dat ook jij wil bijdragen tot dat feest. Knallen maar !  |

Kijk ook op www.vuur-werk.vlaanderen

Auteur: Stefaan Decock, Algemeen secretaris ACV-Puls