Uitbetaling vakbondspremies

PC 319 – Opvoedingsinstellingen

Bij de opvoedings- en huisvestingsinstellingen (paritair comité 319) wordt in de periode van oktober tot december de vakbondspremie van 86,76 euro uitbetaald aan leden die de voltijdse bijdrage betalen. Wie een verminderde bijdrage betaalt, krijgt een premie van 43,38 euro.
Van de werkgever heb je bij de loonstrook een lichtblauw formulier gekregen dat dient als attest voor de vakbondspremie. Dit attest moet je bezorgen aan het acv Puls-secretariaat in jouw streek.
Om recht te hebben op de vakbondspremie moet je ten laatste op 1 oktober 2019 lid geworden zijn van de vakbond en nog steeds aangesloten zijn op het moment van betaling. Je moet ook in het refertejaar 2019 minstens één dag hebben gewerkt in een opvoedings- en huisvestingsinstelling die erkend is door de Vlaamse overheid.

PC 220 Voedingsnijverheid

Vanaf 3 november 2019 krijgen de gesyndiceerde bedienden uit de voeding hun vakbondspremie. De premie bedraagt maximaal 145 euro. Het precieze bedrag is afhankelijk van het aantal gewerkte dagen en de duur van het lidmaatschap.
Om recht op de vakbondspremie te hebben, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo moet je tussen 1 april 2018 en 31 maart 2019 minstens elf dagen gewerkt hebben in een onderneming die valt onder het paritair comité voor de bedienden uit de voeding (PC 220). Ook moet je ten laatste op 1 maart 2019 lid zijn van het ACV en nog altijd aangesloten zijn op het ogenblik van de uitbetaling. In orde zijn met de betaling van de ledenbijdrage is ook vereist.
De premie wordt gestort op de rekening van de rechthebbende. Uitbetaling in speciën of via circulaire cheque is niet mogelijk. De rechthebbende moet zijn of haar attest ingevuld en ondertekend terugsturen naar het plaatselijke acv Puls-secretariaat.

PC  331 Vlaamse welzijns- en gezondheidssector (geestelijke gezondheidszorg, kinderopvang en gezondheidspromotie)

In de centra geestelijke gezondheidszorg, de kinderopvang (uitgezonderd onthaalouders) en de Vlaamse centra voor gezondheid & preventie is er een vakbondspremie van 86,76 euro voor wie de voltijdse bijdrage betaalt. Wie een verminderde bijdrage betaalt, krijgt een premie van 43,38 euro. De premie wordt uitbetaald tussen oktober en december 2019.
Van de werkgever heb je bij de loonstrook een crèmekleurig formulier gekregen dat dient als attest voor de vakbondspremie. Dit attest moet je bezorgen aan het acv Puls-secretariaat in jouw streek.
Om recht te hebben op de vakbondspremie moet je ten laatste op 1 april 2019 lid zijn geworden van de vakbond en betalend lid zijn op 1 oktober 2019. Je moet ook in het refertejaar 2019 hebben gewerkt in een centrum of dienst erkend door de Vlaamse overheid.