Actie voor maximumfactuur in secundair onderwijs loopt voort

Tot 17 oktober, de Werelddag van Verzet tegen Armoede, voert het Netwerk tegen Armoede, samen met zijn 59 verenigingen waar armen het woord nemen, nog altijd actie voor een maximumfactuur in het secundair onderwijs. Met een petitie, een actie voor het langste schoolbord en tal van lokale acties op en rond 17 oktober. Omdat elk talent telt.

Al te vaak kiezen jongeren uit kwetsbare gezinnen in het middelbaar een richting in functie van de schoolkosten en niet in functie van hun talenten. Een onaanvaardbare verspilling van talent én een van de grote oorzaken van latere kansarmoede wanneer deze jongeren de schoolbanken verlaten. Het basisonderwijs werkt al langer met een maximumfactuur, met positief effect. De kosten in het secundair onderwijs lopen dan weer sterk uit elkaar en zijn ‘schoolafhankelijk’, maar vanaf het 3de leerjaar ook afhankelijk van de studierichting.
De resultaten van de studiekostenmonitor (eerste graad secundair onderwijs) werden dit voorjaar bekendgemaakt. Daaruit blijken enorme verschillen tussen scholen in de kosten die ze doorrekenen. Sommige scholen maken werk van een kostenbeheersend beleid, maar lang niet allemaal. Een maximumfactuur wordt ook door de onderzoekers gezien als een manier om scholen ertoe aan te zetten hun kostenbeleid onder de loep te nemen. Bovendien is dit een maatregel die alle ouders ten goede komt, dus niet alleen gezinnen in armoede, en die duidelijkheid biedt over de totale kosten van een schooljaar.

Omdat elk talent telt

Uiteraard kosten sommige studierichtingen, vanaf de tweede graad, meer dan andere. Het Netwerk tegen Armoede pleit dan ook niet voor één vast bedrag voor alle leerjaren en studierichtingen, maar voor een gedifferentieerde maximumfactuur.  In de eerste graad moet één bedrag dan weer wél kunnen.
Nu we weten hoeveel een schooljaar gemiddeld kost, wordt duidelijk dat de schooltoelagen die kosten allesbehalve dekken. Zelfs de maximale toelage – waar slechts weinig leerlingen recht op hebben – ligt nog enkele honderden euro’s onder de gemiddelde studiekosten. Hoog tijd om die bedragen te herbekijken. Ook hier is de vraag dat er aangepaste bedragen komen volgens de studierichting, zodat de kostprijs geen drempel is voor jongeren om hun droomjob na te jagen. Of ga jij hen vertellen dat hun droomjob onbetaalbaar is?   |

Alle info over de campagne ‘Elk talent telt’ vind je op www.elktalent.be.

Teken de petitie op www.netwerktegenarmoede.be/petitie.

Auteur: Nele Schroyen en Peter Heirman