Actiebereidheid groeit bij werknemers in ICT-wereld

Sociale onrust bij dochter van Atos is veelzeggend

Ook in de ICT-sector blijken werknemers meer en meer bereid om samen actie te voeren als ze tot het uiterste worden gedreven. “Een goede zaak voor de sector”, vindt LBC-NVK-secretaris Tijs Hostyn. “Naarmate er in de ICT meer ruimte komt voor serieus vakbondswerk, wordt het ook meer mogelijk om resultaten te boeken voor de werknemers”. Tijs citeert de sociale onrust bij Atos als voorbeeld.

Het Franse Atos is een grote speler in ICT en heeft drie bedrijven in ons land: Atos Belgium (ICT), Worldline (betalingsverkeer) en Unify (telecom). “Als je alle Belgische activiteiten samen neemt, praten we over 1.600 tot 1.800 werknemers”, schat Tijs. “Tel er alle zelfstandigen bij, en je komt aan meer dan 2.000 personen.”
Atos is een beursgenoteerde groep die sterk wil groeien door overnames te doen en zoveel mogelijk werk te verschuiven naar een lageloonland als India. In het recente verleden kocht de groep het Amerikaanse Syntel, dat ook al zeer veel werk uitbesteedt aan Indiaas personeel.

Maat vol

In België is er beroering ontstaan omdat Atos de serviceafdeling van het filiaal Unify wil overdragen aan NSC Global, een onderaannemer van Engelse signatuur. Zowat 50 werknemers dreigen te moeten overgaan naar NSC Global. “Het gaat onder meer om ingenieurs en IT’ers die niet zo gauw actie voeren. In dit geval was de maat voor hen vol. Ze zijn bang voor hun – vaak erg solide – loon- en arbeidsvoorwaarden en zien de overdracht niet zitten.
Volgens Tijs zijn de betrokken personeelsleden bang voor een sterfhuisscenario. Hun toekomst lijkt erg onzeker als de deal met NSC Global doorgaat. “Ze zijn sowieso bang dat er zal worden gemorreld aan hun loon- en arbeidsvoorwaarden.”
Het zat deze werknemers zo hoog dat ze deelnamen aan de nationale staking van 13 februari 2019. Nadien werd er ook gestaakt bij de geviseerde afdeling van Unify, met solidariteit van anderen bij andere takken van Atos in België.

Directie is toegeeflijker

“Die acties misten hun effect niet”, weet Tijs. “Voordien stelde de directie zich erg verwaand op. Ondertussen zijn ze toch al bereid om toezeggingen te doen over de loon- en arbeidsvoorwaarden. Er zijn dus stappen vooruit gezet. Maar de werknemers zijn nog wel onzeker over wat er met hun groepsverzekering zal gebeuren.” Tijs gaat ervan uit dat de overdracht aan NSC Global niet zal doorgaan voor er een akkoord over alle punten is bereikt.
Heel wat spelers in de ICT, niet alleen Atos, willen in toenemende mate een beroep doen op onderaannemers en zo een deel van de bedrijfsrisico’s naar anderen doorschuiven. “De ondernemingen trachten hun kosten te drukken door veel werk in India te laten uitvoeren. Op langere termijn valt zelfs te vrezen dat een deel van het werk zal worden gedaan door computers, als we zien wat er allemaal in de pipeline zit op het vlak van artificiële intelligentie.”

Auteur: Denis Bouwen | Foto: BelgaImage