FILIPIJNSE SYNDICALISTEN
B.R. – PER E-MAIL

Ons Recht van februari 2019 heeft een artikel gebracht over de situatie van vakbondsmensen op de Filipijnen. Ik las in het artikel alleen negatieve dingen en vind dat onterecht. Hebben jullie eigenlijk iets gevraagd aan de Filipijnse president Rodrigo Duterte? Deze president heeft levens van mensen positief veranderd en heeft aan druggebruikers gevraagd om zich over te geven. Hij probeert de situatie van de bevolking te verbeteren. Duterte geeft gratis rijst aan de bevolking en zorgt voor centen om kinderen naar school te laten gaan. Hij herstelt ook de watervoorziening waar nodig. Ik weet ditallemaal omdat mijn familie daar leeft.

N.v.d.r.

De informatie in het artikel komt van Eleanor de Guzman, een Filipijnse activiste die vecht voor de vrijlating van haar man – een syndicalist – en die het opneemt voor Filipijnse syndicalisten in het algemeen die worden bedreigd, opgesloten en soms zelfs vermoord. Als vakbond hechten wij uiteraard grote waarde aan de werknemersrechten, de situatie van syndicalisten en het respect voor de mensenrechten. Op de Filipijnen loopt op dit vlak toch heel wat fout.


RACISME AANPAKKEN

P.T. – PER E-MAIL

Ik heb in Ons Recht van februari 2019 het artikel ‘Openlijk racisme lijkt steeds minder taboe’ gelezen. Daarin geven diverse waarnemers suggesties voor een aanpak om het racisme in onze samenleving terug te dringen.
Vakbondsman Bart Reyns (ACV) zegt dat we racisme kunnen bestrijden door meer in te zetten op ‘ontmoeting’. Open staan voor elkaars cultuur, vertellen waarom Zwarte Piet zo waardevol is voor sommige Belgen. Of waarom Afrikanen hun muziek zo luid zetten.
Helaas zal dit weinig zoden aan de dijk zetten. Omdat in zulke dialogen gepraat wordt over identiteit. En net deze dialoog over identiteit, vaak gedaan met de beste bedoelingen, draagt bij aan de toenemende polarisatie. Het anders-zijn krijgt namelijk zo de volle aandacht, de schuldvraag moet worden gesteld en opgelost. Met zo’n aanpak ontstaan conflicten omdat mensen verschillen van elkaar.
Volgens mij hebben we een andere benadering nodig: mensen willen precies hetzelfde, en daarom ontstaan er ook geschillen. Los van identiteit. Mensen willen graag dezelfde toegang tot de arbeidsmarkt, huisvesting, studiemogelijkheden, maatschappelijke waardering. Leren omgaan met conflicten, wetende dat zij kiemen vanuit gelijkenis en dus niet vanuit (identiteits)verschil, is de enige weg die we kunnen bewandelen om vredevol samen te leven, zonder racisme. Belangrijk bij dit alles is om duidelijk positie te nemen in het midden en niet bij één van de twee uiterste polen te gaan staan, ‘wij’ tegenover ‘zij’.

Wil jij graag je mening kwijt over één van de artikelen of berichten in jouw ledenblad? Of zijn er andere gebeurtenissen in de actualiteit die je sterk bezig houden? Alle interessante lezersreacties zijn erg welkom. We kunnen alleen brieven publiceren als we de naam en het adres van de schrijver (m/v) kennen. In principe vermelden we de initialen van de schrijver en zijn of haar woonplaats. Op uitdrukkelijk verzoek kunnen we die informatie weglaten. Soms moeten we een brief inkorten zonder aan de essentie ervan te raken. En als we een brief afdrukken wil dat niet automatisch zeggen dat de redactie het eens is met alles wat erin staat.

Je lezersbrief wordt hier met interesse gelezen: Redactie Ons Recht, Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen.

E-mailen kan uiteraard ook: lbc-nvk.communicatiedienst@acv-csc.be.