Welke toekomst voor onze sociale zekerheid?

Nieuw boek schetst uiteenlopende visies

Als vakbonden zullen we onze sociale zekerheid zelf moeten promoten en het draagvlak ervoor moeten organiseren. Zo verzekeren we dat er een gezond, solidair, publiek en collectief systeem blijft dat iedereen sociaal beschermt. Die boodschap geeft Stefaan Decock, algemeen secretaris van de LBC-NVK, mee in het slothoofdstuk van het boek ‘Welke toekomst voor onze sociale zekerheid?’, zopas verschenen bij Uitgeverij EPO.

Onze sociale zekerheid kwam vooral tot stand omdat vroegere generaties daar sociale strijd voor leverden. Velen van ons staan daar nog nauwelijks bij stil. De sociale zekerheid is er voor hen altijd geweest. Maar dit systeem is géén cadeau van werkgevers of politici, ook al denken velen van wel.
De vakbond beschouwt de sociale zekerheid niet als een ‘sociale verzekering die er alleen is voor diegenen die het kunnen betalen’. Het is een collectief en solidair systeem waarmee we zekerheid trachten te geven aan werknemers, die terecht verlangen naar een menswaardig en fatsoenlijk bestaan. Zekerheid bij ziekte, bij zwangerschap, tijdens de vakantie, bij beroepsziekten, als je ouder wordt, als je opleiding volgt.
Maar wat is sociale zekerheid en waarvoor dient ze? Waarom worden de verworvenheden in een hoog tempo door rechtse politieke partijen afgebouwd? Wat zal er nog overblijven van onze zekerheid?

Uiteenlopende visies

ACV-voorzitter Marc Leemans en Stefaan Decock (LBC-NVK) verzorgden de redactie van het nieuwe boek. Ze probeerden de verschillende visies op de sociale zekerheid en haar toekomst in beeld te brengen. Politici, academici en sociale partners verduidelijken hun eigen visie. Waarom vinden ze sociale zekerheid belangrijk, dient sociale zekerheid alleen om de armoede te bestrijden, is ze een verzekering of dient ze om een menswaardig bestaan mogelijk te maken? Blijft het systeem betaalbaar? Of heeft het alleen te maken met keuzes rond de vraag hoe we onze maatschappelijke middelen willen inzetten? Is het écht nodig om langer te werken om het systeem te behouden of kan het ook anders?
Naast de diverse theorieën behandelt het boek nog enkele andere kwesties. In een eerste hoofdstuk wordt uitgelegd waar de sociale zekerheid vandaan komt. In het laatste hoofdstuk lees je wat voor de LBC-NVK belangrijk is.
In deze onzekere tijden lijken politici soms meer begaan met economische modellen dan met de belangen van de werknemers. Het loont de moeite om de uiteenlopende visies te kennen. Dit basiswerk, kan, naast de politieke partijprogramma’s, bijzonder handig zijn om met kennis van zaken naar het stemhokje te trekken en een doordachte stem uit te brengen.

Leden van de LBC-NVK kunnen het boek ‘Welke toekomst voor onze sociale zekerheid?’ (EPO) bestellen tegen een voordeeltarief. Voor amper 17,50 euro krijg je een exemplaar netjes thuis geleverd. Surf naar deze plek om te bestellen: http://socialezekerheid.lbc-nvk.be.
Graag je volledige naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Het boek wordt opgestuurd na je betaling op rekeningnummer BE57 8939 4400 1035 van de LBC-NVK. Vermeld bij je betaling ‘boek sociale zekerheid + naam van de besteller’.

Auteur: Gino Dupont | Foto: Daniël Rys