Wat onze lezers er van denken

Vakbond in de 21ste eeuw
G.V.D.W. – per e-mail

Uit deel 2 van de artikelen over de rol van de vakbond in de 21ste eeuw, verschenen in Ons Recht van december 2018, is duidelijk gebleken dat we ons op een scharnierpunt bevinden. Herman De Croo is van oordeel dat de reactie van de vakbonden op sommigen punten te behoudsgezind is. Stefaan Decock van de LBC-NVK pleit er in zijn reactie op deze uitspraak terecht voor om ‘ongecomplexeerd ouderwets’ te zijn als het gaat om het opkomen voor betere werkomstandigheden.

Jinnih Beels stelt terecht dat te veel mensen in de illusie leven dat wat ze nu hebben voor altijd verworven is. Ze herinnert, net als Yasmine Kherbache, aan de grote uitdaging die voor de deur staat: de digitalisering, die volgens allerlei doemscenario’s veel jobs zal kosten. De verdere automatisering van de economie zal op sociaal vlak pijn doen en de vakbond zal hier een essentiële rol moeten spelen om dat proces te begeleiden. Daarnaast zal de digitalisering ook nieuwe jobs creëren. Maar het is weinig waarschijnlijk dat de ene ontwikkeling de andere volledig zal compenseren. Er zal als gevolg van de digitalisering meer vrije tijd beschikbaar komen, die zinvol moet worden ingevuld, wat ook nieuwe jobs kan creëren. Desondanks zullen de belastinginkomsten uit arbeid dalen, wat niet zonder gevolgen zal blijven. De vakbond van de toekomst zal ook hierover moeten nadenken.Welke bronnen moeten worden aangeboord om werknemers die zijn moeten afvloeien bestaanszekerheid te bieden? Moet er een belasting komen op bedrijven die vooral produceren dankzij artificiële intelligentie (AI)? Hoe moeten werknemers worden beschermd in een bedrijfsleven met steeds meer ‘AI’ waarvan de contouren momenteel nog niet helemaal duidelijk zijn? En er zullen altijd jobs overblijven die niet door intelligente machines kunnen worden gedaan. Meestal zijn dat zware jobs, fysiek of emotioneel, van grondwerker tot zorgkundige in een woonzorgcentrum.

Zullen als gevolg van de digitalisering meer werknemers in die richting een job moeten zoeken, ten koste van werknemers van elders in de EU of daarbuiten? De vakbonden zullen zich ook over zulke vragen moeten buigen in de 21ste eeuw. Ook morgen is de vakbond dus broodnodig.

Wil jij graag je mening kwijt over één van de artikelen of berichten in jouw ledenblad? Of zijn er andere gebeurtenissen in de actualiteit die je sterk bezig houden? Alle interessante lezersreacties zijn erg welkom. We kunnen alleen brieven publiceren als we de naam en het adres van de schrijver (m/v) kennen. In principe vermelden we de initialen van de schrijver en zijn of haar woonplaats. Op uitdrukkelijk verzoek kunnen we die informatie weglaten. Soms moeten we een brief inkorten zonder aan de essentie ervan te raken. En als we een brief afdrukken wil dat niet automatisch zeggen dat de redactie het eens is met alles wat erin staat.

Je lezersbrief wordt hier met interesse gelezen:
Redactie Ons Recht, Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen.
E-mailen kan uiteraard ook: lbc-nvk.communicatiedienst@acv-csc.be