Geslaagde actiedag op 14 december 2018!

De vakbonden hebben op 14 december 2018 een nationale actiedag gehouden. Ook de LBC-NVK nam eraan deel. Via plaatselijke acties en infomomenten op de werkvloer legden we aan de werknemers uit waarom we in het nationale loonoverleg ruimte willen voor betere loon- en arbeidsvoorwaarden.
We staan opnieuw voor de tweejaarlijkse IPA-onderhandelingen voor betere loon- en arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers uit de privésector. Wij creëren allemaal welvaart en verdienen daarom ons rechtmatig deel van de koek! In de voorbije jaren moesten de werknemers veel bittere pillen slikken: een serieuze indexsprong, duurdere facturen, minder koopkracht, meer flexibiliteit, een hogere werkdruk, de verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar, de afbraak van de eindeloopbaanregelingen, lagere jongerenlonen, onzekere contracten aan de start. Kortom, de ondertussen gevallen regering van Charles Michel bewees de werknemers zéér slechte diensten!
De werknemers draaien op voor de rekening, maar voor de werkgevers is het nog altijd niet genoeg! Zij zien nauwelijks of geen marge voor loonsverhogingen en willen af van onze loonbarema’s.
De werknemers verdienen beter! Wij willen vrije loononderhandelingen met respect voor de loonbarema’s; sterk aan de start via voltijdse jobs van onbepaalde duur; een zeker perspectief op eindeloopbaanregelingen zoals SWT en landingsbanen en mogelijkheden om met pensioen te gaan tussen 60 en 65. We willen ook werkbare en leefbare arbeidstijden en meer collega’s op de werkvloer!