Arbeiders en bedienden bundelen hun krachten

ACV-centrales hertekenen syndicale grenzen

Vanaf 1 januari 2019 verwelkomt de LBC-NVK de arbeiders uit de farmaceutische groothandel (paritair comité 321) en de pers- en mediabedrijven (PC 130). Tegelijkertijd dragen we de vakbondswerking voor de bedienden (PC 200) uit onder meer de bouwsector, de glasnijverheid, de hout- en meubelsector, de drukkerijen en de papier- en kartonbewerking (PC 222) over aan onze collega’s van ACV BIE (bouw, industrie en energie). Beide ACV-centrales kiezen ervoor om in deze sectoren en ondernemingen arbeiders en bedienden bijeen te brengen en op die manier nog beter vakbondswerk te kunnen neerzetten.

Alle werknemers van bijvoorbeeld Roularta of Mediahuis kunnen voortaan een beroep doen op de dienstverlening van de LBC-NVK. Hetzelfde geldt voor de chauffeurs en logistieke medewerkers van Febelco die de apotheken beleveren. En of je nu werkt bij een kleine zelfstandige bouwondernemer of in een grote betoncentrale, je kan rekenen op de ondersteuning en begeleiding door ACV BIE.

Goede dienstverlening

Uiteraard vergt zo’n verschuiving heel wat praktische afspraken, en die werden ook gemaakt. Leden en militanten hoeven van deze nieuwe taakverdeling niet veel te merken. De kwaliteit van de dienstverlening staat voorop, en ook de deskundige ondersteuning van onze militanten uit die sectoren blijft gegarandeerd, zowel bij de LBC-NVK als bij ACV BIE. Dat is voor ons de absolute prioriteit. Alle leden die van centrale zullen veranderen krijgen daarover ook een persoonlijk bericht.
Met deze nieuwe afspraken wil de LBC-NVK duidelijk maken dat we de koers in de richting van een eengemaakt werknemersstatuut blijven volgen. Er is nog een lange weg te gaan, en daarom bundelen we nu de krachten van arbeiders, bedienden en kaderleden.
Sterk sociaal overleg heeft nood aan een sterke, solidaire achterban. Dit is dus een belangrijke stap en een positieve keuze van beide ACV-centrales. Werknemers verbinden en versterken om samen vooruit te gaan is onze missie. Gezamenlijk sociaal overleg voor alle werknemers uit eenzelfde sector is in dat opzicht zeker een meerwaarde.

Een woord van dank voor het engagement van al onze vakbondsafgevaardigden in de betrokken ondernemingen is zeker op zijn plaats! Aan de collega’s die vertrekken, wensen we veel succes in het traject dat nu voortloopt binnen ACV BIE. En vanaf 1 januari 2019 zullen we alle nieuwe leden en militanten bij de LBC-NVK een warm onthaal geven.

Auteur: Jeroen Vandamme | Foto: BelgaImage