KLEINE BEDRIJVEN
I.C. – PER E-MAIL

Bedankt voor de informatie die ik vind in mijn ledenblad Ons Recht en die ik krijg van mijn vakbond. Ik vind dat er ook iets mag worden gedaan voor werknemers uit kleine ondernemingen. Zij moeten ook recht krijgen op landingsbanen, tijdkrediet en andere formules. Het mag niet afhangen van de toestemming van de werkgever, want die zegt toch al te vaak neen. Uiteindelijk betalen werknemers uit kleine bedrijven even veel sociale bijdragen als hun collega’s uit grote bedrijven. En toch hebben ze minder rechten. Unfair dus. Ik kan verstaan dat het voor werkgevers in kleine bedrijven lastiger is om aan iemand een landingsbaan of tijdkrediet te geven, maar dat kan je oplossen door aan de werknemers te vragen om vroeg genoeg te verwittigen.

KAPOT GEWERKT
W.D. – PER E-MAIL

Er is heel wat te doen over onze pensioenen en de zware beroepen, terecht. Ik kan u wel vertellen dat ik met mijn 40 jaar carrosseriewerk fysiek kapot ben gewerkt. Ik ben versleten. Daar komt nog bij dat mijn gezondheid is aangetast door langdurig in aanraking te komen met producten op basis van solventen. Ik werkte ook geweldig veel in gesloten ruimten in gassen, afkomstig van de uitstoot van dieselpartikels. Werknemers uit carrosseriebedrijven en de garagesector staan zwaar onder druk. Ze ervaren veel stress. Het gevolg van monopoliepraktijken van de verzekeraars en de druk van werkgevers die toch nog marge willen halen. Is er al een lijst met zware beroepen beschikbaar?

ARMOEDE OVERWINNEN
I.N. – PER E-MAIL

Als ervaren armoedeonderzoeker heb ik het artikel over de vereniging Armen TeKort gelezen in Ons Recht van oktober 2018. Ik was enigszins verbijsterd. Armen TeKort is zeker een sympathieke en nuttige organisatie. Mààr hun aanpak is naïef als het gaat om het bestrijden van armoede: alles is gericht op de individuele kansarme, met één-op-één buddy’s om hen uit hun isolement te halen en te ‘empoweren’. Is dat het maatschappijmodel dat we moeten nastreven?
Initiatiefnemer Theo Vaes noemt alle mogelijke verenigingen, ook vakbonden, sociale diensten en sociale voorzieningen ‘instellingen’ en verwijt tussen de lijnen aan het beleid dat al het armoedegeld naar ‘instellingen’ gaat.
Ik ben al bijna een halve eeuw actief bij de Vierde Wereldbeweging. In die periode heb ik geleerd dat armoede een structurele kwaal is van de samenleving, geen probleem van de individuen die er het slachtoffer van zijn. De kracht van ‘armen die het woord nemen’ komt vooral uit het zich herkennen in elkaar. Zonder verenigingen, met inbegrip van een vakbond als de LBC-NVK (ACV), is er geen armoedebestrijding mogelijk. We moeten met man en macht aan de maatschappijstructuren en collectieve voorzieningen werken om die ‘inclusiever’ te maken; ik heb het dan bijvoorbeeld over sociale huisvesting, de arbeidsmarkt, het onderwijs, de gezondheidszorg, de justitie.
Een vereniging als Armen TeKort brengt een discours dat koren op de molen is van Liesbeth Homans, de Vlaamse minister van Armoedebestrijding, en haar partij (N-VA). Zij zal dit project graag knuffelen als alternatief voor andere organisaties uit de armoedebestrijding die al te kritisch zijn.

Wil jij graag je mening kwijt over één van de artikelen of berichten in jouw ledenblad? Of zijn er andere gebeurtenissen in de actualiteit die je sterk bezig houden? Alle interessante lezersreacties zijn erg welkom. We kunnen alleen brieven publiceren als we de naam en het adres van de schrijver (m/v) kennen. In principe vermelden we de initialen van de schrijver en zijn of haar woonplaats. Op uitdrukkelijk verzoek kunnen we die informatie weglaten. Soms moeten we een brief inkorten zonder aan de essentie ervan te raken. En als we een brief afdrukken wil dat niet automatisch zeggen dat de redactie het eens is met alles wat erin staat.
Je lezersbrief wordt hier met interesse gelezen:

Redactie Ons Recht, Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen.
E-mailen kan uiteraard ook: lbc-nvk.communicatiedienst@acv-csc.be