Uitbetaling vakbondspremies

Financiële sectoren

Wat zijn de voorwaarden voor de PC’s 306, 307, 308, 309, 310, 325, 341?

  • lid zijn op 1 december 2017
  • 6 maanden gewerkt hebben in betrokken PC in 2017 (behalve voor pensioen en SWT, dan is 1 maand genoeg)
  • in orde zijn met betaling lidgeld
  • tijdskrediet of langdurig ziek: dan heb je ook recht op de vakbondspremie

Bedrag van de premie

  • Pc 306 Verzekeringen: 40 euro
  • Pc 307 Makelarij en Verzekerings­agentschappen: 35 euro
  • Pc 308 en 309 Spaarbanken en Beurs­vennootschappen: 35 euro
  • Pc 310 en 341 Banken en Bemiddeling Bank- en beleggingsdiensten: 35 euro
  • Pc 325 Openbare kredietinstellingen: 50 euro

De vakbondspremies worden uitbetaald tussen 15 september en 15 november 2018