Wil jij graag je mening kwijt over één van de artikelen of berichten in jouw ledenblad? Of zijn er andere gebeurtenissen in de actualiteit die je sterk bezig houden? Alle interessante lezersreacties zijn erg welkom. We kunnen alleen brieven publiceren als we de naam en het adres van de schrijver (m/v) kennen. In principe vermelden we de initialen van de schrijver en zijn of haar woonplaats. Op uitdrukkelijk verzoek kunnen we die informatie weglaten. Soms moeten we een brief inkorten zonder aan de essentie ervan te raken. En als we een brief afdrukken wil dat niet automatisch zeggen dat de redactie het eens is met alles wat erin staat.
Je lezersbrief wordt hier met interesse gelezen:
Redactie Ons Recht, Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen.
E-mailen kan uiteraard ook:
lbc-nvk.communicatiedienst@acv-csc.be.


VAKBONDSPREMIE
H.C. – PER E-MAIL

Ik heb in het tijdschrift Ons Recht gelezen dat leden een vakbondspremie kunnen krijgen en zo een deel van hun lidgeld kunnen recupereren. Ik werk in paritair comité 201 (zelfstandige kleinhandel) maar heb nog nooit een vakbondspremie ontvangen. Waarom is dat zo? En zijn alle leden dan niet gelijk voor jullie?
Binnenkort zal ik mijn werk als verkoopster nog maar eens kwijtspelen want mijn winkel sluit de deuren. Ik ben al volop aan het solliciteren. Ook al beantwoord ik helemaal aan het profiel dat werkgevers zoeken, dan nog krijg ik géén uitnodiging voor een persoonlijke afspraak. Dikwijls zelfs nog geen e-mailtje! Wellicht is dat omdat ik onlangs 56 jaar oud ben geworden. Nochtans kan ik maar op mijn 66ste met pensioen!
Waar zijn eigenlijk al die jobs, laat staan aangepaste jobs, voor 55-plussers?! Wij kosten eigenlijk niet meer dan jongere mensen, want in de verkoop wordt je vaak volgens het loonbarema betaald en worden anciënniteitsjaren niet overgenomen. Ik stel vast dat werkgevers, zeker in de verkoop, geen kansen meer willen geven aan oudere werkzoekenden, ook al die zijn helemaal niet vreselijk ‘oud’.
Natuurlijk wil ik nog werken. Gewoon omdat ik heel graag ga werken. Een job geeft je eigenwaarde en voldoening, en je blijft nog wat bij. Zodra ik mijn ontslag heb gekregen, passeer ik zéker langs het ACV want het is tegenwoordig niet makkelijk om nog mee te zijn met alle regeltjes.
Drie jaar geleden volgde ik nog outplacement, betaald door de werkgever. Is het tegenwoordig zo dat je dit zelf moet betalen? Sympathiek! Je krijgt je ontslag, en dan moet je ook nog kosten maken om stempelgeld te ontvangen. Ik vind dat écht niet kunnen.

N.v.d.r.

Uiteraard wil de vakbond alle leden héél graag gelijk behandelen. In een aantal bedrijfstakken zijn er vakbondspremies omdat de vakbonden dit hebben kunnen afdwingen bij de werkgevers. In sommige sectoren is er nog geen vakbondspremie omdat de werkgevers weigeren dit mogelijk te maken. Daar wringt dus het syndicale schoentje, spijtig genoeg. Uiteraard blijven wij erop aandringen en ervoor pleiten om overal vakbondspremies in te voeren.
We begrijpen perfect uw ergernis over sollicitaties waar zelfs geen beleefd antwoordje op komt. Dit is jammer genoeg schering en inslag, voor oudere en andere werkzoekenden. De situatie van veel 50- en 55-plussers op de arbeidsmarkt is bepaald niet comfortabel, om niet te zeggen aartsmoeilijk. De hoerakreten van diverse regeringen veranderen daar, spijtig genoeg, niets aan.
Sinds 1 januari 2016 is de ontslagen werknemer verplicht om outplacement te volgen. Hij of zij verliest dan wel 4 weken loon van de toegekende opzegvergoeding, ‘met dank’ aan de Vlaamse regering. De werknemer verliest geen geld als hij of zij de opzegperiode gewoon presteert, dan wordt het outplacement aangerekend op het sollicitatieverlof. De werkgever speelt ook geen centen kwijt als het gaat om een ontslag om dringende redenen, in het kader van een herstructurering, als er sprake is van medische ongeschiktheid of als hij (zij) nog recht heeft op 30 weken opzegvergoeding.

Foto: Daniël Rys