Centrum Kauwenberg mikt op gezinnen in armoede

Vervangingsinkomens groeien te weinig

Het Antwerpse Centrum Kauwenberg brengt mensen in armoede en anderen samen. De werking is erop gericht om mensen sterker te maken en hen te betrekken bij verenigingen en het culturele leven. Ons Recht praatte met Lauren Speeckaert, groepswerker bij Centrum Kauwenberg.

“Iedereen kan bij Centrum Kauwenberg terecht maar we mikken vooral op gezinnen”, legt Lauren uit. “We bestrijden armoede op twee manieren. Enerzijds door mensen in armoede zelf het woord te geven. Hun isolement doorbreken is een groot deel van onze werking. Anderzijds verzamelen we de verhalen en brengen ze naar het beleid, zo proberen we structureel dingen te veranderen in de maatschappij. Ik zie het als een mooi vertrekpunt om gelijkenissen te vinden tussen mensen in een kwetsbare positie en mensen in een net iets betere positie.”

Ons Recht: Hoe bekijken jullie armoede in de samenleving anno 2018?

Lauren: “We merken dat we maatschappelijk teruggaan naar een verenging van het probleem tot ‘het individu’. Hierdoor wordt het soms moeilijker om te vertellen waarom het lastig is voor sommigen. Vaak wordt er gedacht: ‘Geef ze een job, dan zitten ze boven de armoedegrens en dan zijn alle problemen opgelost’. Maar zo werkt het niet. Als ik ga praten bij andere organisaties is dat vaak één van de eerste vooroordelen die ik moet ontkrachten. Het is echt veel ingewikkelder dan iemand even een job te geven. We zien dat de ondersteuning op veel niveaus wordt gekoppeld aan voorwaarden. Je krijgt iets àls je iets doet. Er zijn mensen die dat gewoonweg niet kunnen en ook zij verdienen ondersteuning.”

 

Geen ‘quick fix’

Ons Recht: Hoe werken jullie aan structurele verandering?

Lauren: “Samenwerken is de beste manier om een verandering in het beleid te krijgen. Vroeger schreven we dossiers in de hoop dat men er iets mee zou doen. Nu kijken we samen met de overheidsdiensten naar wat er te verwezenlijken is en dat werkt veel beter. Het is niet altijd makkelijk om te verantwoorden wat we doen omdat we moeilijk precies kunnen zeggen wanneer armoede stopt. Zo werkt de armoedebestrijding niet. Er bestaat geen quick fix. En dat is lastig voor sommige beleidsmakers. Wat we nu doen met deze generatie, doen we ook voor de volgende generaties.”

Ons Recht: Het feit dat jullie al sinds de jaren ‘70 bestaan is anders wel een goed teken…

Lauren: “Jazeker, maar eigenlijk ook weer niet! Want dat wil zeggen dat het nog niet is gelukt om de armoede weg te werken. In dat opzicht is het waardevol dat we nog altijd bestaan. Het blijft een werk van lange adem.”

Kloof blijft groot

Ons Recht: Kunnen de vervangingsinkomens hierin een sleutelrol spelen?

Lauren: “Voor de meeste mensen stijgen de lonen, maar de vervangingsinkomens groeien niet in dezelfde mate. Alles wordt duurder maar de vervangingsinkomens stijgen alléén minimaal. Het is begrijpelijk dat beleidsmakers dit moeilijk verkocht krijgen. Maar in vergelijking met andere landen in Europa is de kloof nog altijd erg groot.”

Ons Recht: Wat mag de toekomst voor jullie brengen?

Lauren: “Idealiter bestaan wij dan niet meer want dan zijn er geen kwetsbaren meer. (lacht) Maar ik hoop vooral dat het publiek meer de mensen achter het verhaal gaat zien. Er is momenteel een angst om dat te tonen. Er mag opnieuw méér solidariteit komen. Mensen met een passie voor kinderen zijn meer dan welkom. Ze kunnen kinderen begeleiden bij activiteiten, knutsel- en kookmomenten, museumbezoeken enzovoort. Kinderen de stad laten ontdekken door hun leefwereld te vergroten. Tegelijkertijd brengen we dan tijd door met de ouders om hen aan het woord te laten. Een win-win!”

 

Zin om vrijwilliger te worden in de kinderwerking van Centrum Kauwenberg?

Bel naar 03/232 72 96 of surf naar www.kauwenberg.be

Auteur en Foto’s: Frederik Vermeulen